stromvippa
- Alt du vil vite om strøm [en blogg fra Fortum]
stromvippa

Du bidrar til å bedre klimaet med elsertifikater

Av Stian Mathisen 19. november 2015

270716_elsertifikat.jpg

Elsertifikatordningen gjør at hver gang du betaler strømregningen, bidrar du til at det produseres mer fornybar energi i Norge og Sverige!

Elsertifikater er en støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi i Norge og Sverige. Det er du som strømkunde som finansierer ordningen gjennom din egen strømregning, ved at strømleverandøren legger til elsertifikatkostnaden i strømprisen.

Dette er bra for miljøet, ettersom det vil bidra til at vi får flere produksjonsenheter for fornybar energi, slik at andelen ikke-fornybar energi blir mindre og CO₂-utslippet reduseres.

FØLG STRØMVIPPA PÅ FACEBOOK FOR FLERE NYTTIGE ARTIKLER OM STRØM!

I 2015 har en gjennomsnittlig norsk husstand betalt mellom 330 og 420 kroner i elsertifikater. I 2016 kommer prisen på elsertifikater til å økes, og en gjennomsnittshusstand vil da trolig betale mellom 500 og 600 kroner i elsertifikater.

Ordningen varer ut 2035

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2012, etter at Stortinget vedtok at Norge skulle delta. Det betyr at du hvert år de siste tre årene har betalt litt mer i strømregning som følge av kostnadene knyttet til elsertifikater.

LES OGSÅ: Ikke all strøm i Norge er fornybar

Fram til 2020 skal Norge og Sverige øke strømproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 terawatt timer (TWh). Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Prisene på elsertifikater skal økes fram til 2020, for deretter å gradvis synke i pris fram til ordningen fases ut i 2036.

Et elsertifikat er et elektronisk bevis på at det er blitt produsert 1000 kWh fornybar strøm. Sertifikatene utstedes av Statnett til eiere av kraftverk. Disse selger så sertifikatene til strømleverandører, altså selskapet du kjøper strømmen din fra. Strømleverandørene er pålagt å kjøpe elsertifikater som følge av elsertifikatloven.

Har allerede bidratt til produksjonen av mer fornybar energi

Ved utgangen av 2014 hadde elsertifikatordningen bidratt til 10,3 TWh ny produksjonskapasitet for fornybar energi.

– At vi nå kan vise til 10,3 TWh ny kraftproduksjon siden 2012, tyder på at elsertifikatordningen har fungert etter hensikten, sa avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE den gang.

Ved utgangen av 2015 hadde elsertifikatordningen bidratt til 13,8 TWh ny produksjonskapasitet for fornybar energi.

LES OGSÅ: Derfor er strømmen billigst på sommeren

Svensk kraftutbygging drar i langt større grad nytte av elsertifikatordningen enn Norge. I 2014 ble det utstedt 1,5 millioner sertifikater til norske kraftprodusenter, mens det i Sverige ble utstedt 17,2 millioner.

Velg en strømavtale med opprinnelsesgaranti

I tillegg til den lovpålagte elsertifikatordningen, som alle må være del av, kan du velge å bidra til å forbedre klimaet ved å kjøpe en strømavtale med opprinnelsesgaranti. Da går en andel av strømregningen direkte til å støtte produksjonen av fornybar energi. Dette er en insentivordning for å få flere kraftprodusenter til å satse på å produsere strøm fra fornybar energi, ved at de får mer betalt for fornybar strøm enn for strøm produsert fra energikilder som medfører utslipp.

Sammen med elsertifikatordningen bidrar opprinnelsesgarantier på lang sikt til å gjøre at mengden fornybar energi øker og CO₂-utslippene reduseres. Du kan også være med på å bidra til en mer miljøvennlig fremtid!

Last ned gratis e-bok

Stian Mathisen's photo

Av: Stian Mathisen

Stian Mathisen er kommunikasjonsansvarlig i Fortum og redaktør for Strømvippa. Han har tidligere jobbet i Utenriksdepartementet og som journalist. Stian mener strøm fra fornybare kilder er en av løsningene på klimautfordringene, blant annet gjennom elektrifisering av transportsektoren og overgang til utslippsfrie biler. Stians familie har hatt en Nissan Leaf elbil som eneste bil siden mai 2015, men selv om Stian er fan av alt som går på strøm, har han fortsatt bensingressklipper og gassgrill.

  • Skriv en kommentar

Kategorier

Se alle

Søk i bloggen

Vinn en e-Golf