stromvippa
- Alt du vil vite om strøm [en blogg fra Fortum]
stromvippa

Hvorfor kan jeg ikke bytte netteier?

Av Stian Mathisen 5. mars 2015

netteier.png

Netteieren har ansvar for det fysiske strømnettet der du bor og sørger for at strømmen kommer frem til deg. Netteier har enerett innenfor sitt geografiske område, og du kan derfor ikke skifte til en annen netteier, med mindre du flytter til et annet område.

Netteier bestemmer nettleien du betaler, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt en grense for hvor mye inntekter selskapet kan ha.

Det finnes omtrent 150 netteiere i Norge, og alle har sine geografiske områder.

Hva er det jeg betaler for?

Nettleien skal dekke mest mulig av kostnadene ved å overføre strømmen gjennom nettet. Nettleiekostnadene består av to deler: et fastledd og en variabel del. Fastleddet skal dekke kostnader i forbindelse med måling av strømforbruk, avregning, fakturering og lignende. Den variable delen skal, som en slags transportkostnad, blant annet dekke kostnaden for strømmen som går tapt på veien fra kraftverket til boligen din.

Nettselskapet har dessuten kostnader med hensyn til vedlikehold, drift, beredskap, renter og administrasjon. I nettleien inngår også en innbetaling til Energifondet, som forvaltes av Enova. Husholdninger betaler 1 øre/kWh, og næringskunder betaler 800 kroner i året til Energifondet.

På toppen av nettleien kommer offentlige avgifter som forbruksavgift og MVA. Disse er ikke del av nettleien, men skal faktureres sammen med nettleien. Avgiftene er like for hele landet, med unntak av Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord, som er fritatt for begge avgiftene. I tillegg er Troms og Nordland fritatt for MVA. Totalt sett utgjør offentlige avgifter omtrent halvparten av nettleien.

Hva er forbruksavgift?

Denne avgiften kalles også for «el-avgift». Forbruksavgiften vedtas av Stortinget i statsbudsjettet og er fastsatt til 16 øre/kWh for 2016.

Energifondet Enova

Midlene i Energifondet forvaltes av Enova og skal brukes til å støtte omlegging til miljøvennlig energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Husholdninger betaler 1 øre/kWh, og næringskunder betaler 800 kroner i året.

Kort oppsummert - nettleien består av:

  • Fastledd (kostnader for måling, avregning, vedlikehold og administrasjon m.m.): Fastsettes av netteieren din. Se hjemmesiden til din aktuelle netteier for mer informasjon.
  • Variabelt ledd («transportkostnad»): Fastsettes av netteieren din.
  • Forbruksavgift: 20 øre/kWh
  • Energifondet: 1 øre/kWh
  • MVA: 25 %

Kilder:

 Last ned gratis e-bok

Stian Mathisen's photo

Av: Stian Mathisen

Stian Mathisen er kommunikasjonsansvarlig i Fortum og redaktør for Strømvippa. Han har tidligere jobbet i Utenriksdepartementet og som journalist. Stian mener strøm fra fornybare kilder er en av løsningene på klimautfordringene, blant annet gjennom elektrifisering av transportsektoren og overgang til utslippsfrie biler. Stians familie har hatt en Nissan Leaf elbil som eneste bil siden mai 2015, men selv om Stian er fan av alt som går på strøm, har han fortsatt bensingressklipper og gassgrill.

  • Skriv en kommentar

Kategorier

Se alle

Søk i bloggen

Vinn en e-Golf