Home Fortumbloggen 4 gode grunner til å velge hjemmelader til elbilen

Mange elbil-eiere lader bilene sine rett fra en vanlig stikkontakt i garasjen, men dette er ikke å anbefale. Her har vi samlet de 4 viktigste argumentene for å gå til anskaffelse av en hjemmeladestasjon!

1. Man kan dra full nytte av smartlading

Strømprisene kan variere mye gjennom døgnet. Derfor kan man spare mye på å sørge for at bilen lader når strømprisen er lav. Dette kalles smartlading, og er tilgjengelig gjennom Fortums egne løsninger, som Smartladepakken. Med en ladeboks hjemme kan du lade opp bilen din mye raskere enn med stikkontakt, og du kan i tillegg gjøre det i løpet av de timene hvor strømprisen er lavest. Enkelt, effektivt og helt automatisk.

2. Ladingen tar kortere tid

Om elbilen lades på en vanlig stikkontakt (også kjent som en schuko-kontakt), er det ikke tillatt å benytte en kurs på mer enn 10 ampere. Det gir en maksimal effekt på 2,3 kW, som tilsvarer mellom 1 og 1,5 mils kjøring per time du lader. Med en hjemmeladestasjon kan du øke amperestyrken på sikringen, og dermed lade betraktelig raskere. Bare ved å øke sikringen fra 10 til 16 ampere, kan du lade med 3,6 kW – det tilsvarer opptil 2 mils kjøring per time du lader.

Les også: Slik bør du lade bilen hjemme

3. Brannsikker lading

En schuko, altså en vanlig stikkontakt, er ikke designet for å tåle vedvarende belastning på over 10 ampere. En slik belastning kan over tid medføre slitasje på ledningene i det elektriske anlegget, og vil i verste fall føre til brann og smelting. Derfor har norske myndigheter bestemt at det ikke er tillatt å lade med mer enn 10 ampere når man benytter vanlig stikkontakt.

Ikke bare er selve kontakten er et svakt punkt; i mange tilfeller kan strømkablene som går fra sikringsskapet til stikkontakten være underdimensjonerte for lading av elbil. De kan også være gamle og slitt, og det øker sjansen for at det kan skje en ulykke med for eksempel varmeutvikling i kablene som ligger skjult i veggen.

Ved å installere en skikkelig hjemmeladestasjon og samtidig foreta en oppgradering av det elektriske anlegget for lading av elbil, forsvinner dette problemet.

Les også: 3 tips til trygg lading av elbil

4. Alltid klar til bruk

Ved å ha en hjemmelader installert i garasjen, unngår du styret med å dra ladekabelen ut av bagasjerommet og koble den til i veggen hver gang du parkerer hjemme. Alt du trenger å gjøre er å plugge kabelen fra hjemmeladeren inn i bilen.

Les også: Smartlading reduserer ladekostnadene og bidrar positivt til miljøet

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen