27. september 2019
5 Min

7 tiltak for et grønnere borettslag

Er du en av dem som synes det er vanskelig å leve mer miljøvennlig fordi du begrenses av mulighetene sameie eller borettslag gir? Da er du ikke alene.

Undersøkelser viser for eksempel at mange som bor i borettslag unngår å kjøpe elbil fordi lademulighetene er dårlige. Samtidig viser andre undersøkelser at 4 av 5 nordmenn er villige til å endre hverdagsvaner for miljøet.

Det er ikke så lett å ta bærekraftige avgjørelser når forholdene ikke ligger til rette, og beslutningsprosessene går langsomt. Men sannsynligvis er det mange som ønsker det samme som deg, i borettslaget eller sameiet der du bor.

Hvis du ikke allerede er med så er det kanskje på tide å komme seg inn i styret i borettslaget og påvirke med positivt fortegn der beslutningene tas?

Grønne borettslag er bra for både miljøet og de som bor der. Her følger syv tiltak, store og små, som du kan foreslå for styret slik at borettslaget ditt både blir triveligere og mer bærekraftig fremover.

1. Sjekk om borettslaget kan ta i bruk solceller

Tenk hvis borettslaget ditt kan produsere sin egen solkraft? Mange borettslag og sameier har et stort felles takareal høyt oppe, med mye sol. Kombinert med et stort forbruk av strøm i bygget, gjør dette borettslag svært godt egnet for solcelleanlegg.

Et solcellepanel har en levetid på minst 25 år, og vil bidra til betydelige besparelser på strømutgifter i borettslaget. Gjennom solcellepaneler kan borettslaget dekke inn deler av felles strømforbruk, til for eksempel lys i gangene, heis og ladestasjoner for elbil. Når økt nettleie og effekttariffer innføres, blir besparelsene enda større.

Les også: Egner solceller seg i Norge?

2. Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ for borettslag

Snart blir det forbudt å bruke oljefyr til oppvarming i norske boliger. Dette kan være en gylden anledning for borettslaget til å vurdere fjernvarme.

Fjernvarme handler om oppvarming av vann. Et fjernvarmeanlegg kan sammenlignes med et miljøvennlig sentralvarmeanlegg som forsyner flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom varmesentralen og borettslagets anlegg, i nedgravde isolerte stålrør.

Fjernvarme er miljøvennlig fordi energigjenvinning av avfall er en sentral del av varmeproduksjonen. I Oslo kommer opptil 60 prosent av fjernvarmeproduksjonen for energigjenvinning av avfall.

Hvis borettslaget først investerer i fjernvarme er det ikke behov for reinvesteringer og det er leverandøren som vedlikeholder og overvåker anlegget.

3. Legg til rette for lading av elbiler i borettslaget

Ladeplasser for elbil i borettslag kan møte motstand av de som ikke har eller ønsker elbil selv. Ofte handler dette om hvem som får regningen for installasjon, drift og strøm.

Det å tilrettelegge og installere ladestasjoner for mange elbiler, er en investering borettslaget må ta. Men tilfanget av elbiler på norske veier øker fra år til år, så det å ha gode lademuligheter vil gjøre leilighetene mer attraktive i markedet. Også for de i borettslaget som ikke har elbil.

Når det gjelder hvilken type ladeløsning dere velger, gå for en leverandør som muliggjør at betaling og effektbelastning på strømnettet blir rettferdig. Smarte ladere som kommuniserer med skyen, gjør at effekt kan fordeles og gjør det mulig med individuell fakturering for strømforbruk.

Vil du vite mer om elbil og lading i borettslag kan du lese mer i denne e-boken.

Les også: Slik lader du elbilen på hytta

4. Sørg for sikker parkering for elsykler i borettslaget

Stadig flere byboere benytter seg av elsykkel i stedet for bil. Disse kan ofte være kostbare, særlig hvis vi snakker om versjoner som transportsykler, longtails eller lastesykler.

Et bra og grønt initiativ er derfor å sørge for at borettslaget har nok av sikre parkeringsplasser for elsykler. Borettslaget kan etablere låsbare sykkelskur tilrettelagt for større transportsykler, og tilby egnede sykkelstativ ute.

Enkle sykkelstativ som kun legger opp til å låse forhjulet, holder ikke for doninger som kan koste opptil 100 000 kroner.

Les også: Slik lader du elsykkelen din

5. Arranger grønn dugnad i borettslaget

Dugnad er bra for fellesarealet, og kan være et hyggelig og nyttig arrangement for de som bor i borettslaget. Ved å reparere og vedlikeholde alt fra sykkelskur til hageslanger slipper dere å kjøpe nytt. Dette er bra for både borettslagets økonomi, og for miljøet.

I tillegg kan dere redusere borettslagets klimagassutslipp ved å lage gode komposteringsløsninger. Vil du vite hvordan, har naturvernforbundet mange gode tips til hvordan borettslag kan arrangere miljøvennlig dugnad.

Husk å kildesortere og håndtere avfallet fra dugnaden på riktig måte.

6. Tilrettelegg for riktig kildesortering i borettslaget

Det er ikke alltid like lett å få alle beboerne i et borettslag til å sortere søppelet sitt riktig. Ofte kan det være vanskelig å vite hva som skal sorteres hvor. Heng derfor opp sorteringsplakater på felles søppelrom, på oppslagstavler eller legg i postkassen til beboere.

I flere kommuner kan borettslag og sameier søke om låsbare kasser for innsamling av farlig avfall og småelektriske artikler. Hvis du kan kildesortere riktig i din egen bakgård, er kanskje terskelen lavere enn hvis du må dra med deg alt til gjenbruksstasjonen.

Det er også mulig for borettslag å sette opp eget skap til matavfallsposer, slik at grønne poser vil være tilgjengelige for beboerne hele tiden.

Les også: Bli mer miljøvennlig og spar energi hjemme

7. Borettslaget kan velge en strømleverandør som setter bærekraft høyt

For å bekjempe klimaendringene vil produksjon av ren, fornybar energi og energieffektivisering være helt sentrale elementer for å lykkes. Dette handler ikke bare om vann-, vind-, og solkraft, men også om avfall og energigjenvinning.

For å bidra til en renere verden kan borettslaget velge et energiselskap som har et helhetlig bilde av de miljøutfordringene vi står ovenfor. Hvis borettslaget for eksempel velger miljømerket strøm, ved å kjøpe opprinnelsesgaranti, vil det bidra til mer produksjon av fornybar kraft. Men ved å velge en strømleverandør som Fortum, vil det også være en investering i ny teknologi og kraft som både gir utslag på strømregningen og for klimaet på kloden.New call-to-action

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonner