stromvippa
- Alt du vil vite om strøm [en blogg fra Fortum]
stromvippa

Dette brukte folk flest 500 kr på i 2015

Av Stian Mathisen 19. april 2016

3_strom_generell_130416.jpg

Uten å vite om det har nordmenn flest bidratt til å gjøre verden litt mer klimavennlig.

Har du hørt om elsertifikatordningen? Det er en ordning som bidrar til å øke produksjonen av fornybar energi i Norge og Sverige, gjennom en avgift som legges til strømregningen til alle som kjøper strøm. Også du bidrar til denne ordningen, dersom du har en bolig der du bruker strøm.

Elsertifikatene selges av produsenter av ny fornybar kraft, som dermed får en ekstra inntekt i tillegg til strømprisen.

– Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 2,5 øre per kilowatt time i 2015. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kilowatt timer støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 500 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging to milliarder kroner i fjor, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE i en pressemelding.

Fører til produksjon av store mengder energi

I løpet av 2015 ble det bygget 3,6 terawatt timer, eller 3 600 000 000 kilowatt timer, ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Siden elsertifikatordningen trådte i kraft har den bidratt til 13 800 000 000 kilowatt timer ny kraftproduksjon i Norge og Sverige.

FØLG STRØMVIPPA PÅ FACEBOOK FOR FLERE NYTTIGE ARTIKLER OM STRØM!

Til sammenligning bruker en gjennomsnittlig norsk husholdning 16 000 kilowatt timer årlig.

LES MER om elsertifikatordningen her

Usikker framtid for elsertifikatene

 

Olje- og energiminister Tord Lien. Foto: OED / Scanpix
 
 
 
 
 
 

Olje- og energiminister Tord Lien. Foto: OED/Scanpix

Norske myndigheter har nylig annonsert at de ikke ønsker at elsertifikatordningen skal beholdes. I Energimeldingen av april 2016, kommer det fram at regjeringen ønsker å avvikle ordningen etter 2021, ved at nye anlegg som ønsker å delta må være igangsatt i løpet av dette året.

– Utviklingen av fremtidens kraftsystem må skje på en måte som ikke svekker verdien av de fornybare energiressursene. Vi må legge til rette for et kraftmarked der kraftproduksjon bygges ut etter lønnsomhet. Samtidig skal vi støtte opp under utvikling av ny energiteknologi. Derfor vil vi ikke innføre nye mål under elsertifikatsystemet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Avisen VG har på lederplass ønsket olje- og energiministerens planer for elsertifikatene velkommen, under overskriften «Endelig slutt på ødeleggende politikk».

Elsertifikatene har bidratt til lav strømpris

Salgsansvarlig Stig Andresen hos strømleverandøren Fortum forklarer at elsertifikatordningen har bidratt til de lave strømprisene vi ser i Norge. Det er fordi ny fornybar energi som produseres med støtte fra elsertifikatordningen supplerer eksisterende kraftproduksjon, i stedet for å erstatte den.

– I Norge kommer 98 prosent av strømmen vi produserer allerede fra fornybare kilder, og vi har derfor ikke skitten kraftproduksjon som kan legges ned når det bygges nye kraftverk som produserer fornybart. Støtte til utbygging av ny fornybar strømproduksjon fører derfor ikke til at strøm produsert fra andre kilder fases ut, men at det hele tiden tilføres mer strøm på det nordiske strømmarkedet. Når det blir mer og mer tilgang på strøm, går dermed også prisene på strøm ned, forklarer Andresen.

Statnett er i gang med byggingen av to utenlandskabler, som vil gjøre det mulig for norske kraftprodusenter å selge strøm til Tyskland og Storbritannia. Disse er planlagt ferdigstilt i henholdsvis 2018 og 2020.

– De to nye utenlandskablene vil påvirke strømprisen i Norge. I stedet for å selge strømmen til dumpingpris i Norge, vil de norske kraftprodusentene kunne selge strømmen sin i marked der strømprisen er høyere enn her. Det kan føre til at strømprisen i Norge øker, forklarer Andresen.

 

Last ned gratis e-bok: 15 smarte tiltak for en mer miljøvennlig livsstil Last ned nå

Stian Mathisen's photo

Av: Stian Mathisen

Stian er kommunikasjonssjef i Fortum. Han mener elektrifisering av samfunnet med strøm fra fornybare kilder i kombinasjon med bedre utnyttelse av jordas ressurser er viktige løsninger på klimautfordringene.

  • Skriv en kommentar

Søk i bloggen