20. desember 2019
3 Min

Disse husene bruker minimalt med strøm

Stadig flere ønsker seg grønne hjem. Skal du bygge nytt hus, kan du planlegge med bærekraft som hovedmål. Det finnes mange miljøvennlige alternativer, som omfatter alt fra materialbruk og byggeprosess til energiforsyning. Tenk langsiktig og bygg et hus som er miljøvennlig, moderne og sparer deg for penger.

Ifølge Verdens Naturfond (WWF) bruker de mest energieffektive byggene i dag 75 prosent mindre energi enn vanlige hus. Bygg med gjennomtenkte, energibesparende løsninger og egen energiproduksjon kan energimerkes med karakteren A eller B.  Her får du en oversikt over de vanligste bærekraftige bokonseptene som oppnår karakteren A.

Passivhus er energieffektive

Et passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Begrepet passiv kommer fra bruken av passive tiltak for å redusere energibehovet. Et passivhus bruker minst mulig energi til oppvarming, og er ekstra godt isolert og ekstremt tett, samt gjenvinner varme ved ventilasjonsanlegget for å redusere energibehovet.

Bygger du et passivhus kan du også investerer i varmepumper og andre strømbesparende tiltak som bidrar til å redusere forbruket. Det kan også være lurt å bruke oppvarmingssystemer med tidsinnstilling, slik at du ikke risikerer å bruke store mengder strøm når du egentlig ikke trenger det (som for eksempel om natten).

Les også: Slik får du et mer energieffektivt smarthus

Nullhus sparer og produserer energi

Et nullhus er en energibesparende bolig som er konstruert for å få husets totale energiregnskap til å bli så nær null som mulig. Et nullhus skal ikke bidra med noen form for klimabelastning gjennom hele sitt livsløp. Det skal altså være karbonnøytralt med tanke på utslipp fra materialer, byggeprosess, drift og rivning.

I et nullhus reduseres energibehovet ved hjelp av passive tiltak og ved hjelp av oppvarmingsløsninger som vannbåren varme eller varmepumpe. I tillegg skal huset produsere lik mengde energi som det forbruker, ved hjelp av for eksempel solceller.

Les også: Hva er forskjellen på solceller og solfanger?

Plusshus produserer mer energi enn det forbruker

Et plusshus er en bolig som er konstruert, designet og innrettet for å få det totale energiregnskapet til å gå i pluss. I løpet av sitt livsløp vil altså huset produsere mer energi enn det har kostet i materialproduksjon, bygging, drift og rivning.

I tillegg til passive tiltak som senker energibehovet, vil plusshuset ha innretninger som benytter seg av gjenvinnbar energi. Dette kan for eksempel være en varmepumpe som benytter seg av bergvarme i kombinasjon med solceller som produserer strøm. Slik kan huset fungere som et lite kraftverk. Energien som blir til overs etter at husets behov er dekket, kan selges tilbake til nettet.

Les også: Slik tjener du penger på strømmen din

Fordeler ved å bygge en miljøvennlig bolig

Fordelene ved å bygge en miljøvennlig bolig er mange, utover rent bærekraftige argumenter.

Med et langsiktig perspektiv vil du spare penger gjennom et lavt energiforbruk og lave vedlikeholdsutgifter. I tillegg vil et slikt hus trolig stille sterkere på boligmarkedet i fremtiden.

Avhengig av hvor avansert du skal bygge, så må du regne med høyere investeringskostnader for et miljøvennlig hus. Husk derfor at det finnes støtteordninger for oppføring av grønne boliger. Enova bidrar med både rådgivning og økonomisk støtte til en rekke energieffektiviserende tiltak. I tillegg tilbyr flere banker grønne boliglån, det vil si billigere boliglån hvis boligen eller det du skal gjøre i boligen regnes som miljøvennlig.

New call-to-action

Abonnér på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonnér