Home Fortumbloggen Er du på boligjakt? Disse strømslukene bør du se etter på visning

For deg som er på jakt etter ny bolig i disse dager, er det mye som skal klaffe. Du har kanskje allerede trålet så mange separatvisninger at du har en forståelse av hva du kan få innenfor budsjett, som tilfredsstiller dine viktigste behov, i det området du ønsker å bo.

Det kan være lurt å ha noen visninger «i beina» før du setter inn støtet mot et spesifikt objekt. Når du først gjør det, bør boligen være så energieffektiv som mulig, både med tanke på lommeboken og miljøet. Leser du denne sjekklisten unngår du i hvert fall å kjøpe et strømsluk.

1. Sjekk boligens energimerking

Energimerking gir deg informasjon om boligens oppvarmingssystem og om boligens energistandard. Energikarakteren symboliseres ved hjelp av en bokstav (A-G) og oppvarmingskarakteren med en farge.

Fargen blir grønnere hvis boligen bruker fornybar energi som varmepumpe, fjernvarme eller solenergi. Mens bruk av strøm, olje og gass gjør den rødere. Energikarakteren sier noe om hvor energieffektiv bygningen er. En høy karakter, som A og B, betyr for eksempel at det vil være lett å holde en stabil innetemperatur og få lave strømregninger.

Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er karakterene A og B kun forbeholdt boliger som passivhus og lavenergiboliger. De fleste boligene som har blitt merket til nå har havnet på en D eller E. Eldre hus uten etterisolering får ofte karakteren G.

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren. Det er fullt mulig at en bolig har lav energikarakter og høy oppvarmingskarakter, eller omvendt.

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må energimerke boligen og få en energiattest. Der vil det også være merknader om hva som trengs av utbedringer.

2. Undersøk hvordan boligen blir varmet opp

Når du har satt deg godt inn i boligens energimerking, bør du se konkret på boligens oppvarmingsløsninger. Ifølge en undersøkelse utført av Prognosesenteret er energieffektivitet den nest viktigste prioriteringen for folk som skal kjøpe ny bolig.

Fortsatt er elektrisk oppvarming det mest vanlige i norske boliger. Men med energismarte oppvarmingsløsninger reduseres både energiforbruket og miljøbelastningen. Derfor bør miljøvennlige løsninger som varmepumpe, solenergi og fjernvarme i kombinasjon med vannbåren varme, telle positivt.

Fyring med ved- eller pelletsovn regnes også som bærekraftige og økonomiske alternativer. Husk at umoderne og forurensende løsninger som fyringsolje og parafin blir forbudt fra 2020.

Les også: Bli mer miljøvennlig og spar energi hjemme

3. Finn ut boligens isolering og varmetap

På visning er det viktig å finne ut i hvilken grad boligen lekker varme. Ifølge Enovas beregninger utgjør oppvarming rundt 55 prosent av det totale årlige forbruket til en gjennomsnittlig husholdning. Boligens varmetap gir store utslag på strømregningen.

  • Sjekk dører og vinduer - spør om alder og når noe eventuelt ble byttet ut. Gamle dører og vinduer trekker mer enn nye
  • Spør om boligens isolering. Er du på visning om vinteren, se etter hengende istapper i tak og takrenner. Istapper kan tyde på lite isolasjon mot loftet
  • Ta boligens alder med i vurderingen. Gamle hus er dårligere isolert og lekker mer varme dersom etterisolering eller andre utskiftninger ikke har blitt gjennomført

4. Sjekk det elektriske anlegget

Undersøk kvaliteten og kapasiteten på det elektriske anlegget i boligen. Gamle anlegg kan være underdimensjonert for ditt bruk. Byggeåret for boligen er som regel relevant for standarden på det elektriske anlegget. Hvilke forbedringer som er gjort, og av hvem, bør komme tydelig frem av salgsoppgaven.

  • Ta en titt i sikringsskapet. Ser det gammelt eller hjemmesnekret ut? Er det installert jordfeilbryter og overspenningsvern?
  • Spør selger om dokumentasjon på at installasjonene i huset er utført av fagfolk og når anlegget sist ble kontrollert
  • Se etter synlige skader på brytere, stikkontakter, lamper og ovner
  • Vær ekstra oppmerksom på innfelt belysning og downlights, da feilmontering kan medføre brannfare

5. Hvis du kjøper, husk å ta med deg strømavtalen din

Når du til slutt har funnet din nye bolig er det tid for å flytte. Da er det viktig at du husker å få med deg den gode strømavtalen din til ditt nye hjem. Særlig dersom du har ekstra goder som rabatt på hurtiglading og lignende.

Dersom du står uten strømleverandør i nytt hus, vil du fortsatt motta strøm fra nettselskapet. Men såkalt ventestrøm er dyrt. Derfor kan du få deg en ubehagelig overraskelse når den første strømregningen kommer.

Ta kontakt med strømselskapet ditt i god tid før flyttelasset går, slik at du får strøm fra en billig og bærekraftig leverandør også i ditt nye hjem.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen