I dagens episode av podcasten Grønn Sone har jeg pratet med stortingspolitikeren Ruth Grung fra Arbeiderpartiet og vår egen ekspert Iren Aanonsen om hvordan fjernvarme og områdekjøling vil bidra til å redusere klimautslippene i byene.


Hør hele episoden her:


I årene framover må vi tenke smartere for å utnytte og bygge ut og energisystemet vårt. Strøm er den viktigste måten å ta i bruk fornybar energi på, men vi trenger også andre smarte løsninger. Fjernvarme er en av disse løsningene, og den er en viktig del av den sirkulære økonomien.

Fjernvarme handler i stor grad om å bruke energi som ellers ville gått tapt, såkalt spillvarme. Restavfallet ditt, som du ikke får sortert eller gjenbrukt på annet vis, er et godt eksempel. I Oslo er energigjenvinning av restavfall en stor kilde til fjernvarme. Det betyr at avfallet brennes i en stor ovn og at røyken som kommer ut av pipa renses for farlige gasser. Varmen fra ovnen brukes til å varme opp vannrør som så varmer opp boliger og andre bygninger som er koblet til fjernvarmenettet.

Det finnes flere kilder til spillvarme og teknologien bak fjernvarme kan brukes til mye, blant annet til både oppvarming og kjøling av bygg. I Norge har vi fjernvarme i over 70 byer, men potensialet er fremdeles uutnyttet. Svenskene og danskene har for eksempel et 16 ganger høyere forbruk av fjernvarme.

Det er flere grunner til at vi bør snakke mer om fjernvarme. Investering i og bruk av fjernvarme gjør at vi reduserer behovet for nye kraftverk og reduserer belastningen på strømnettet. Mer bruk av fjernvarme betyr nemlig at vi bruker mindre strøm til oppvarming. Uten fjernvarme hadde investeringene i strømnettet i Oslo vært enorme.

Oslofjorden er sentral for å øke det vi kaller områdekjølig, det vil si å bruke fjernvarmeteknologien til nedkjøling. Det kalles altså ikke fjernkjøling, men områdekjøling. Her kan vi bruke det kalde vannet fra fjorden til å kjøle ned bygg i byen. I dag har bygninger sine egne kjøleanlegg på toppen av taket, men med områdekjøling vil ikke det være behov for slike anlegg, og takarealet kan heller frigjøres til grønne uteareal og uteplasser. Andre byer har allerede innført slike ordninger, blant annet Kristiansand, Stavanger og Bergen.

Slike grønne tak er et positivt klimatiltak i byene. Ikke minst fordi det bidrar til å redusere strømforbruket og løser en skjult klimautfordring.

Grønn sone er en podcast av Fortum og kan lyttes til i alle podcastplattformer – som for eksempel Spotify.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen