22.10.2019
2 Min

Fornybare energikilder - hvor kommer strømmen fra?

Strøm er noe som brukes hver eneste dag i store mengder. Når du dusjer, lager mat, lader mobilen; alle disse tingene bruker strøm uten at man ofrer det en tanke. Hvilke fornybare kilder har vi til å lage strøm fra?

Vannkraft

Dette er Norges største strømkilde. Ifølge tall fra Store Norske Leksikon kommer cirka 95,3 % av all strøm som produseres i Norge fra vannkraft. Å bruke vannkraft som energikilde har mange fordeler, den er fornybar, utslippsfri og trenger ingen form for brensel for å fungere. Vannkraft er en fleksibel energikilde og man kan lagre store mengder energi i hvert vannmagasin til senere bruk.

Les mer om effektive og miljøriktige oppvarmingskilder på vår samleside: Strømsparing

Vindkraft

Fordelene med å bruke vindkraft som energikilde er at strømmen er utslippsfri, og den er en av de billigste metodene vi har for å fremstille strøm i Norge. Ifølge en undersøkelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) koster det kun 40 øre per kilowattime å produsere vindkraft hvis anlegget kun produserer kraft. Vindturbinene, eller vindmøller som de fleste kjenner de som, kan bygges mange steder over store områder.

LES OGSÅ: Er all kraftproduksjon i Norge fornybar?

Utfordringen med vindkraft er at strømmen ikke kan lagres, som den kan i et vannmagasin. Det vil si at man kun kan bruke strømmen når det blåser og man kan derfor ikke regulere produksjonen etter behov.

Solkraft

Mange forventer at dette er energikilden som skal forandre verden. Solenergi skapes ved at solstråler fanges opp av ulike solcellepanel. Som med strøm fra vindkraft, så må strøm fra solenergi brukes idet den produseres, men kobler man et batteri til et solcellepanel kan man lagre og bruke energien når det er behov.

LES OGSÅ: Har solceller en klimaeffekt i Norge?

Det kan være nyttig at land som Norge begynner å bruke solenergi, slik at vi kan frigjøre noe av energien som vannkraft produsere. Da kan den ubrukte strømmen selges videre til land som baserer seg på mindre bærekraftig strømproduksjon. Slik kan Norge bidra globalt med bruk av solenergi og vannkraft.

LES OGSÅ: Hvor mye forurenser solceller?

15 smarte tiltak for en mer miljøvennlig livsstil

Abonnér på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonnér