stromvippa
- Alt du vil vite om strøm [en blogg fra Fortum]
stromvippa

Gjelder røykeloven for e-sigaretter?

Av Thea Petrine Hammer 28. august 2017

Gjelder røykeloven for e-sigaretter?Sigaretter som går på strøm har blitt et vanlig syn. Kan man benytte dem hvor man vil, eller omfattes også e-sigarettene av røykeloven?

Fra og med 1. juli 2017 ble også e-sigaretter inkludert i røykeloven. «Dampingen» som frem til nå har vært tillatt på offentlige steder, er altså ikke lenger lovlig. Alle restauranter, kjøpesentre, sykehus og liknende steder der det lenge har vært forbudt å røyke, vil nå også nekte folk å bruke e-sigaretter. Ettersom de samme reglene nå gjelder for alle former for nikotinholdig røyk, vil e-sigaretter fortsatt bare kunne selges til personer over 18 år.

LES OGSÅ: Hvorfor går e-sigaretter på strøm?

Forbud mot salg av e-sigaretter

I desember 2016 ble det vedtatt å oppheve forbudet mot salg av nikotinholdige e-sigaretter i Norge. Selv om det er en god stund siden endringene ble vedtatt, vil du ikke merke noen forskjell før første halvdel av 2018. Produksjon, import og salg av nikotinholdig væske til e-sigaretter vil fortsette å være forbudt helt fram til lovendringen trer i kraft.

Helsegevinst i form av røykeavvenning?

Dagens regelverk tillater faktisk også import av e-sigaretter, men bare for privatpersoner. Det stilles da krav til at e-sigarettene skal benyttes til røykavvenning, og at de kan importeres lovlig «gjennom legemiddellovgivningen jf. Forskrift om tilvirkning og import av legemidler». Mengden man importerer kan ikke overskride tre måneders forbruk, og tollvesenet kan kreve at du har med legeattest for å dokumentere at e-sigarettene er ment for røykavvenning for å få dem utlevert.

Dersom produsenten ved hjelp av kliniske studier kan dokumentere at deres produkt er tydelig mindre helseskadelig enn eksisterende tobakksprodukter på markedet, eksisterer det et regelunntak som vil tillate salg av produktet. Dette dokumentasjonskravet er derimot svært strengt, og det at ingen slike dispensasjoner har blitt gitt enda, understreker tvilen rundt e-sigaretters effekt på helsen.

 

Thea Petrine Hammer's photo

Av: Thea Petrine Hammer

Thea Petrine er en av Strømvippas faste bloggere. Hun har fullført videregående skole ved United World College Red Cross Nordic, er glad i å skrive og synes det er spennende å lære om digital markedsføring. For tiden gjennomfører hun førstegangstjenesten i Militærpolitiet. Kontakt: stromvippa@fortum.com

  • Skriv en kommentar

Søk i bloggen