I løpet av vinteren har jeg snakket med en rekke ledere innen næringsliv, politikk og forskning, som alle ønsker å rette søkelyset mot elektrifisering; en dreining av energiforsyningen vår, hvor vi erstatter det fossile med elektrisk energi og drift. Dette har resultert i ni episoder av podkasten Grønn sone. Lytt til Grønn sone på Spotify, iTunes, i andre podcast-apper eller nederst i denne artikkelen.

I løpet av 2020-årene er det mange store og små tiltak som må gjennomføres om vi skal redusere utslippene som fører til klimaendringer. Viktigst av alt er elektrifiseringen, hvor mange sektorer står overfor en situasjon der de må bruke mindre energi fra fossile kilder, også kalt avkarbonisering, og hvor det er behov for mer ren strøm.

I første episode poengterer både Kristin Halvorsen ved CICERO Senter for klimaforskning og vår egen konsernsjef i Fortum, Markus Rauramo, at Norge er et foregangsland. Kristin Halvorsen sier dessuten at det ikke er noen klimatiltak som er viktigere enn elektrifisering.

Senest i 2014 hadde Norge den eldste bilparken i Europa. I dag er vi verdensledende når det kommer til kjøp av elektriske biler. Vi er også verdensledende i å tilrettelegge for elektriske biler. Det har fått stor betydning for Norges bidrag til et grønnere samfunn, spesielt fordi transportsektoren er den viktigste sektoren for å kutte klimautslipp i ikke-kvotepliktig sektor.

Vi må være smartere

Til tross for dette har vi også i Norge en vei å gå om vi skal fortsette å være verdensledende innen elektrifisering. Heldigvis er det et mål vi har gode forutsetninger til å lykkes med.

Vi har en stor offentlig sektor som kan stake kursen mot det fornybare, naturgitte fortrinn samtidig som vi er godt rustet for å utvikle ny teknologi på feltet. Vår historie med elektrifisering av vannkraft bør i tillegg fungere som et godt eksempel på hvordan vi kan gjøre mest mulig ut av ressursene vi har tilgjengelig.

Men vi må være smartere. Vi skal skape smartere ladesystemer, vi skal lade der det er best og nettet minst belastet. Vi må endre den økonomiske tankegangen for å slutte å overforbruke kloden. Vi skal skape en verden med sirkulære kretsløp, mer ombruk, mer gjenbruk og en bunnlinje som er bra for både planeten og virksomheten.

Derfor trenger vi, som Kristin Halvorsen påpeker i denne episoden, forskningsmidler og insentiver som kan få produksjon opp i skala, slik at ny, norsk teknologi og kompetanse kan tas i bruk i flere markeder til konkurransedyktige betingelser.

Ikke minst trenger vi en politikk som gir retning. I utredningen «Klimakur 2030» som ga grunnlag for den nylig annonserte klimaplanen, er 1/3 av de foreslåtte tiltakene relatert til elektrifisering. Mulighetene er enorme innenfor blant annet grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring, hydrogen og solenergi.

La oss gripe mulighetene før det er for sent!

Hør første episode av podcasten Grønn sone:

 

Grønn sone er en podcast av Fortum og kan lyttes til i alle podcastplattformer – som for eksempel Spotify og iTunes.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen