22.10.2019
2 Min

Hva er best: luft eller papir?

Hva er den mest hygieniske metoden å tørke hendene på, og hvilken metode er best for miljøet?

80 prosent av vanlige smittsomme sykdommer spres fra hendene våre. Mange av disse bakteriene er det viktig å hindre at havner andre steder, men samtidig er det også viktig å ta hensyn til miljøet. På de fleste offentlige toaletter i dag har man enten en elektrisk hurtigtørker eller papir. Papir er mest hygienisk, men hurtigtørkere er best for miljøet. Hva man velger avhenger derfor av hva man selv er mest opptatt av.

Luftblåsere er mest miljøvennlig

Kanskje ikke overraskende er det hurtigtørkerne på offentlige toaletter som tærer minst på miljøet ved bruk. Dette er på grunn av at det kreves få ressurser utenom strøm etter at den har blitt installert, samt at en tørker pleier å vare i 7-10 år før den går i stykker. I lengden er altså en lufttørker den mest miljøvennlige måten å tørke hendene på.

Derimot må papir lages av trær, og dette betyr at naturområder må kuttes ned og ødelegges for å få tak i råmaterialene til å lage papiret. Man kan argumentere med at trærne som brukes for papirproduksjon som oftest kommer fra kommersielle og bærekraftige skoger hvor det hyppig plantes nye trær, men avskoging vil uansett føre til CO2-utslipp.

Papir er mest hygienisk

På tross av at nye og moderne alternativer til håndtørking har kommet på markedet, viser forskning at det tradisjonelle tørkepapiret er mest hygienisk å benytte seg av. Ved bruk av papir skraper man av bakterier, i tillegg til fuktigheten. Dette gjør at man kan redusere antallet gjenværende bakterier på hendene med hele 75 prosent.

På grunn av at håndtørking med papir helt klart er mest hygienisk og bidrar til minst bakteriespredning og smitte, anbefales det derfor særlig at man fortsetter å benytte papir på steder hvor hygiene er spesielt viktig, slik som på sykehus, skoler og kjøkken. 

Elektriske håndtørkere er bakteriebomber

Kanskje til de mest miljøopptattes store frustrasjon, viser moderne håndtørking seg å være en potensiell bakteriebombe. Selv om apparatene kan være renere enn hva papirdispenserne er, så fjerner ikke hurtigtørkere bakteriene, men kan i stedet øke antallet. Ifølge en studie sprer såkalte hurtigtørkere hele 1300 ganger flere bakterier enn hva tørkepapir gjør. Hurtigtørkere viser seg å også kunne kaste bakteriene hele tre meter unna.

For å kunne blåse på hendene dine, suger hurtigtørkerne inn luft for å skape et tilsvarende lufttrykk. Dessverre vil de da ofte suge inn bakterier fra andre steder i rommet og blåse de ut på deg og hendene dine. Dette inkluderer blant annet bakterier fra toaletter som spyler ned.

Hva sier ekspertene?

Mette Fagernes, seniorrådgiver hos Folkehelseinstituttet bekrefter at hurtigtørkere er omdiskuterte, siden det later til at tørkerne skaper turbulens og kan spre bakteriene utover i omgivelsene. Likevel poengterer hun at lufttørkere bør være tilstrekkelig på offentlige toaletter, men bør unngås på stedet der kravet til hygiene er ekstra stort, slik som innen helsetjenester.

Selv om det ikke er nok forskning til å sikkert kunne uttale seg om saken, anbefaler Fagernes at dersom man skal bruke en hurtigtørker bør den være ren og formet slik at vann ikke kan samles i den. Likevel er det én ting å huske uansett om man bruker lufttørker eller håndpapir:

- For å sikre rene hender er det viktigst at hendene blir godt rengjort med såpe og vann, sier Fagernes.

15 smarte tiltak for en mer miljøvennlig livsstil

 

Abonnér på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonnér