Feb 4, 2021 12:00:00 AM
3 Min

Hva er forskjellen på strøm og nettleie?

Alle strømkunder betaler for to ting: Strøm og nettleie. Men hva er forskjellen?

Hva er nettleie og hva betaler du for?

Nettleie er det du må betale for å få strøm hjem til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din.

Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet ditt, de som eier og drifter strømnettet der du bor. For eksempel betaler du i Oslo nettleie til Elvia, i Bergen til BKK Nett, i Drammen til Glitre Energi Nett, i Kristiansand til Agder Energi Nett, i Stavanger til Lyse Elnett, i Trondheim til Tensio, og i Tromsø til Arva.

Som strømkunde vil du normalt sett få både strøm og nettleie på én regning fra strømleverandøren din, men strømleverandøren betaler nettleien videre til nettselskapet.

I tillegg til å være ansvarlig for å frakte strøm hjem til deg, står netteieren for drift og vedlikehold av strømnettet og strømmålere, og sørger for at strømforsyningen alltid er sikker og stabil. Nettleien gir nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene for alt dette.

Selve nettleien består av et fastledd, og et energiledd som varierer ut fra hvor mye strøm netteieren må frakte hjem til deg. For eksempel et fastledd på 100 kroner per måned og et energiledd på 48 øre for hver kilowattime. I nettleien er det også offentlige avgifter, som el-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift. El-avgiften vedtas i statsbudsjettet hvert år, og er i 2021 satt til å være 16,69 øre per kilowattime.

Hva er en kilowattime?

Hvor mye strøm du bruker måles i kilowattimer, forkortet kWh. Watt er en måleenhet for elektrisk effekt, og kilo betyr tusen. Én kilowatt (1 kW) er det samme som 1000 watt.

Når du har brukt 1000 watt (1 kW) i én time (1 h), har du brukt en kilowattime (1 kWh).

Lar du for eksempel en varmeovn på 1000 watt (som tilsvarer 1 kW) stå på i 12 timer, har du brukt 12 kWh. Er ovnen på 2000 watt (2 kW) og står på i 12 timer, har du brukt 24 kWh. Er ovnen 500 watt (0,5 kW) og står på i 12 timer, har du brukt 6 kWh.

Hva med strøm og strømleverandør?

Strømmen du bruker, kjøper du av en strømleverandør, for eksempel Fortum. Vi, og alle andre strømleverandører i Norge, kjøper inn strøm på strømbørsen NordPool og selger den videre til strømkundene våre. Hvilken strømleverandør du velger å kjøpe strøm fra er helt opp til deg, og uansett hvilket selskap du velger, så får du akkurat den samme strømmen ut av stikkontakten hjemme.

Hvor mye du betaler for strømmen din fra måned til måned påvirkes først og fremst av strømprisene på strømbørsen, hvor mye strøm du bruker, og hva slags strømavtale du har.

Hva slags strømavtale bør jeg velge?

Det finnes i all hovedsak tre ulike typer strømavtaler.

Med en spotprisavtale betaler du prisen på strømbørsen time for time, multiplisert med hvor mye strøm du bruker time for time. I tillegg betaler du som regel et lite fastbeløp per måned og et lite påslag (pristillegg) per kilowattime, som dekker strømleverandørens kostnader og avgifter. Strømprisen varierer mye gjennom døgnet og gjennom året, men over tid er spotpris den rimeligste typen strømavtale, og det som anbefales av Forbrukerrådet.

Med en variabelprisavtale, også kalt standard variabel pris, har du lik strømpris gjennom døgnet, og gjerne over 2-3 uker av gangen. Strømleverandøren vurderer strømmarkedet, gir deg en fast strømpris fremover i tid, og varsler deg direkte om prisendringer minst 14 dager i forkant. Variabelprisavtaler gir mer forutsigbarhet enn spotpris, siden prisendringer varsles på forhånd, og du har samme strømpris gjennom hele døgnet.

I tillegg finnes det også fastprisavtaler, der du betaler den samme den samme strømprisen over en lengre periode, for eksempel minst ett år. Fastpris gir deg en stor grad av forutsigbarhet, men er over tid en dyrere avtaletype enn både spotpris og variabelpris.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen