Home Fortumbloggen Når bør jeg bytte batteriet på elbilen?

Batteriet er elbilens hjerte, og elbilens mest dyrebare element. Da er det heller ikke så rart at vi kan uroe oss over nedsatt kapasitet og dårligere brukeropplevelse. Heldigvis er ikke batteriet elbilens svakeste punkt. Snarere tvert imot. Utskiftning av batteri hører med til sjeldenhetene.

Elbilens batteri har lang levetid

Nå som elbilmarkedet har fått noen år på baken er det liten tvil om at elbilbatteriene er betydelig mer holdbare enn det skeptikerne først trodde. Alle erfaringer tyder på at batteriene vil vare hele bilens levetid, og vel så det. Derfor vil du mest sannsynlig ikke ha behov for å bytte batterier på din elbil i det hele tatt.

Elbilens batteri vil over tid miste noe kapasitet. Men ifølge tester fra produsentene, ikke bekymringsverdig mye. Et eksempel fra bilprodusenten Tesla viser at Model S-batterier i gjennomsnitt bare har tapt ti prosent kapasitet etter 300 000 kilometer. Dette er lenger enn det de fleste fossildrevne biler kjører.

Dersom du faktisk trenger å bytte ut batteriet handler det  mest sannsynlig om at noe er galt, ikke om slitasje. I biler med defekte batterier dreier dette seg vel så mye om elektronikk, og ikke det elektrokjemiske i batteriet. I tilfeller der et verksted finner ut at batteriet har problemer som ikke lar seg reparere, blir som regel hele batteripakken skiftet ut. Dette er noe du får på garantien. De fleste bilprodusenter gir mellom fem og åtte års garanti, som sikrer deg mot feil og stor reduksjon i rekkevidde.

 

når bør jeg bytte batteri 2

 

Les også: Skades elbilens batterier av for mye hurtiglading?

Elbilens batteri har flere liv

Nesten alle elbilbatterier som har blitt laget, er fortsatt i bruk i bilene de ble levert i. Men dette kommer til å forandre seg. Det ruller stadig flere elbiler på norske veier, og alle disse vil en eller annen gang sendes til gjenvinning. Samtidig er behovet for batterier økende. Det er viktig med energilagring når samfunnet skal elektrifiseres i raskt tempo. Derfor er gjenbruk av elbilbatterier et viktig satsningsområde.

Man snakker gjerne om at batterier som benyttes i elektriske kjøretøy vil ha tre livsstadier. Det første vil være i et elektriske kjøretøy. Når kapasiteten har blitt såpass degradert at det går ut over brukeropplevelse og -behov i kjøretøyet, vil den kunne få minst to nye liv i applikasjoner som energilagring av overskuddsproduksjon.

Et egnet bruksområde vil være stasjoner som lagrer elektrisitet fra solcelleanlegg i privatboliger. Her vil det normalt være perioder hvor det produseres mer energi enn hva boligen selv konsumerer. I stedet for å sende overskuddsenergien ut på strømnettet kan den lagres og benyttes når energibehovet i boligen øker.

Slik vil det også være mulig å lade opp batteriet på natten når strømmen er rimeligere, for å benytte denne under de typiske pristoppene om morgenen og ettermiddagen. Den dagen batteriene eventuelt skulle ha mistet så mye kapasitet at de ikke lenger kan benyttes, vil batteriene kildesorteres og gjenvinnes.

Les også: Bør jeg bare lade elbilens batterier opptil 80 prosent?

Gjenvinning av elbilens batterier

Elbilbatterier har vært kritisert for å være lite miljøvennlige, da det ikke har vært gode nok måter å gjenbruke dem på. Per i dag gjenvinnes omtrent 50 prosent av elbilens batteri.

Nå har Fortum kommet med en ny løsning for resirkulering som gjør at omtrent 80 prosent av batterikomponentene i elbiler og andre litium-ionbatterier kan brukes på nytt.

Først klargjøres batteriene for sikker mekanisk behandling. Plast, aluminium og kobber sorteres ut og sendes til egne gjenvinningsprosesser. Deretter går de resterende stoffene gjennom en såkalt hydrometallurgisk gjenvinningsprosess. På denne måten skal kobolt, mangan, nikkel og litium gjenvinnes fra batteriet og leveres til batteriprodusenter for gjenbruk i produksjonen av nye batterier.

Noen av disse stoffene, som for eksempel kobolt, er ressurser med et vedheng av etiske problemer knyttet til uthenting og produksjon. Hvis sjeldne stoffer kan brukes om igjen, reduseres behovet for å utvinne disse stoffene fra naturen. På denne måten vil elbilbatteriet gjøre nytte for seg lenge etter det er ferdig i bilen din.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen