Home Fortumbloggen Norge vil miste jobber og verdier hvis vi ikke tar det grønne skiftet...

I løpet av vinteren har jeg snakket med en rekke ledere innen næringsliv, politikk og forskning, som alle ønsker å rette søkelyset mot elektrifisering; en dreining av energiforsyningen vår, hvor vi erstatter det fossile med elektrisk energi og drift. Dette har resultert i ni episoder av podcasten Grønn sone.

I dagens episode har jeg pratet med Are Tomasgard i LO og Yusuf Nebi Bastas i NHO. Selv om de fronter ulike interesser gjennom trepartssamarbeidet er de unisone om en ting: 2020 vil bli elektrifiseringens tiår, og Norge vil gå glipp av både arbeidsplasser og verdier dersom vi ikke utnytter fordelene vi har.

Norge har bygd en stor formue basert på olje- og gassvirksomhet. Det har gitt oss muligheter til å utvide velferdsstaten og bidratt til økonomisk vekst og velstand i lokalsamfunn over hele landet.

Utbygging av olje og gass har ikke bare gitt oss oljeformuen, men også utstyrt oss med kompetanse vi trenger for å bygge ny, fornybar industri. Det vil bli den aller viktigste ressursen når vi beveger oss fra en ressursøkonomi over til kunnskaps -og sirkulærøkonomi.

I dag er det om lag 225 000 norske sysselsatte innenfor olje og gass. Disse arbeidsplassene vil bli viktige for å lykkes med overgangen til fornybar energiproduksjon og lavutslippssamfunnet. I bransjen finnes det en unik offshorekompetanse som er overførbart til nye næringer og industrier, og som på sikt kan bli en etterspurt «eksportvare» for et grønt Norge.

Ifølge NHO er omsetningspotensialet innenfor utvikling og drift av ny teknologi både i Norge og utlandet over 32 milliarder euro innen 2030. Skal Norge få en bit av kaken må vi derimot også utvikle, bygge og drifte prosjekter som fasiliteter elektrifisering. Et eksempel kan være elektrifisering av norsk sokkel, utbygging av infrastruktur og karbonfangst- og lagring.

Skal vi styre eller la oss bli styrt?

Allerede i dag er vi i verdenstoppen i produksjonen av mye av det som verden trenger i det grønne skiftet. Blant annet kobber, nikkel, sink, aluminium produserer vi i Norge, og det gjør vi med basis i fornybar energi. Det danner grunnlaget for at vi også i fremtiden blir konkurransedyktig.

Men, det har heller aldri vært mangel på utfordringer i verden. All energiutbygging koster på en eller annen måte, det kommer man ikke utenom. Som Are påpeker; de siste 30 årene har det skjedd store forandringer, og det vil skje mye mer i årene framover. Spørsmålet er i hvor stor grad vi skal styre utviklingen, eller bli styrt av utviklingen?

Hør hva både Are og Nebi tenker om dette og mye annet i episode to av Grønn sone:

 

Grønn sone er en podcast av Fortum og kan lyttes til i alle podcastplattformer – som for eksempel Spotify og iTunes.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen