Dagens episode handler om en av de viktigste bidragsyterne til et utslippsfritt energisystem, nemlig batterier. For å utdype grunnene til dette har jeg pratet med Tom Einar Jensen i batteriselskapet Freyr, Lisa Sollie Moen i energiselskapet Fortum og Bengt Eidem i nettselskapet Tensio. Alle tre har klokkertro på batterienes rolle i det grønne skiftet.

Batterier representerer det største omsetningspotensialet for Norge av de seks forretningsområdene (leverandørkjede for havvind, hydrogen, maritim sektor, optimalisering av kraftsystem og smart lading vei, samt batterier) identifisert som mest attraktive for norske aktører, utredet i NHO-rapporten, «Grønne elektriske verdikjeder.» Batterier utgjør et betydelig markedspotensial og flere konkurransefortrinn for norske aktører langs hele verdikjeden.

Verdikjeden for batterier inkluderer prosessering av råvarer, komponentproduksjon, celleproduksjon, sammensetning, integrasjon og resirkulering.

I det grønne skiftet representerer batterier et slags «kinderegg,» med tre muligheter for et mer fleksibelt energisystem:

  • Batterier gir oss en rekke nye arbeidsplasser i en ny sektor
  • Batterier kan gjenvinnes og settes inn i et sirkulært kretsløp
  • Batterier kan sørge for at det utslippsfrie energisystemet blir mest mulig effektivt, særlig i land som satser stort på sol -og vindkraft.

I dag brukes batterier for å redusere utslipp i transport- og kraftsektoren. Dessuten tar ulike sektorer i økende grad i bruk elektriske løsninger. Behovet for høyenergi-batterier med lavest mulig karbonavtrykk til en fornuftig og konkurransedyktig kostnad er i voldsom vekst.

I Norge har vi naturgitte fortrinn. Vannmagasinene våre er naturlige «batterier» og setter oss i stand til å balansere ut og levere energi når vinden ikke blåser og solen ikke skinner.

Allerede i første halvår neste år setter Freyr i gang med den første batterifabrikken i industriell skala. Innen 2025 skal de bygge ut totalt 43 GW timer, brorparten av det i Mo i Rana. Det skaper minst 1500 arbeidsplasser lokalt.

Men tenk hva vi kan få til på sikt? Batterier kan gjenvinnes og få et nytt liv som energilagringskilde. Ved å ta i bruk batteriteknologi kan vi i fremtiden i større grad lagre overskuddsenergien, selv i det enkelte hjem. Som Bengt Eidem drar referanse til; om ikke så lenge er det mulig at en batteripakke hengende på veggen i garasjen din kan sørge for at naboen din har strøm til å lage dagens middag eller se den siste episoden på Netflix en lørdagskveld.

Batterier kan bidra til å øke utnyttelsen og fleksibiliteten i strømnettet. Får vi til å utnytte batteriene smart, vil det gi gevinst til oss alle.

Hør mer om disse mulighetene og hvordan vi skal få til det nye batterieventyret ved å lytte på episode fem av Grønn sone med Tom Einar, Lisa og Bengt!

Hør hvordan batterier vil bidra til å skape fremtidens utslippsfrie energisystem:

 

Grønn sone er en podcast av Fortum og kan lyttes til i alle podcastplattformer – som for eksempel Spotify.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen