15. november 2019
2 Min

Slik påvirker effekttariffer strømregningen

Dagliglivet vårt følger stort sett samme rytme. De fleste av oss starter dagen med en varm dusj, bruker komfyren til å lage middag på ettermiddagen og setter elbilen til lading når vi kommer hjem fra jobb. Når mange bruker mye strøm på samme tidspunkt, gir det kapasitetsutfordringer i strømnettet. 

For å unngå høye topper i strømforbruket kommer nettleien din til å bli høyere dersom du bruker mye strøm på en gang. Innføring av effekttariffer skal motivere folk til å spare strømforbruket sitt til tider på døgnet der forbruket er lavt.

Strømregningen påvirkes av når du bruker strøm

I dag bestemmes strømregningen din av hvor mye energi, det vil si strøm, husholdningen din bruker. Strømregningen din avgjøres ut ifra en såkalt energitariff.

Ny teknologi i hjemmet som for eksempel induksjonsovner, nye oppvarmingssystemer og elbiler, bruker kortere tid på selve oppvarmingen og ladingen, og krever derfor mer effekt. Elektrisk utstyr som krever ekstremt mye strøm over en kort periode, sluker effekt. Når mange krever høy effekt av strømnettet samtidig, vil nettet slite med å gi nok kapasitet.

For å unngå at strømnettet skal overbelastes på enkelte tider, vil derfor strømregningen din i fremtiden påvirkes av hvilke tidspunkt på døgnet du bruker mye strøm. Effekttariff kan veldig enkelt illustreres som en slags «rushtidsavgift» i strømnettet, som skal motivere deg til å bruke mindre effekt på bestemte tider.

Strømregningen vil bli mer nøyaktig

Det vil bli dyrere å bruke strøm i de timene nettet er høyt belastet, typisk morgen og ettermiddag i vintermånedene, og billigere ellers. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker at den nye betalingsmodellen for nettleie skal innføres i 2021.

For din strømregning betyr det verken at den blir høyere eller lavere. Den blir bare mer nøyaktig. Med den smarte strømmåleren, som måler forbruket ditt i realtid, betaler du for strømmen du bruker ut ifra hva strømmen kostet da du brukte den. Strømregningen vil derfor følge bruksmønsteret ditt. Nettleieabonnementet ditt vil være tilpasset hvor mye strøm du bruker på én gang. 

 

Smarte strømmålere gir nye muligheter

Dette er grunnen til at alle norske husholdninger har fått installert en digital strømmåler i 2019. En smart strømmåler gir nye muligheter når det gjelder oversikt og styring av strømforbruk. Avanserte måle- og styringssystemer, AMS, registrerer strømforbruk hver time og sender informasjon automatisk til nettleverandør.

Flere strømleverandører tilbyr også tilleggsløsninger hvor du kan følge strømbruken din på direkten, og styre elektriske apparater i hjemmet ditt via en app.

På denne måten kan du også automatisere strømforbruket ditt, slik at for eksempel varmtvannsberederen og elbilen trekker strøm når strømprisen er lavest og strømbruken har minst belastning på nettet. For elbil-eiere er det i denne sammenheng også et poeng å ha en smart lader.

Automatiserte løsninger vil også gjøre det mulig at for eksempel varmekabler og panelovner skrur seg av når belastningen på nettet er høyest og strømmen dyrest, for å slå seg på igjen når kapasiteten er bedre. På denne måten kan du selv kontrollere forbruket ditt, og legge enkelte effektkrevende aktiviteter utenom rushtiden.

Andre effektreduserende tiltak

Hvis du har fjernvarme eller varmepumpe i leiligheten din, så kan dette også redusere effektuttaket av strøm. Fjernvarme er oftest begrenset til byer eller tettsteder, mens varmepumpe kan være en løsning å vurdere hvis kjøpsprisen på denne er riktig.

 

10 tiltak for en tryggere bolig

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonner