6. september 2019
4 Min

Slik tjener du penger på strømmen din

Solenergi vokser raskt verden over. I takt med at teknologien blir bedre og billigere, og regelverket endres, vil det å produsere og selge sin egen strøm bli stadig mer vanlig.

Prosumenter er betegnelsen på aktive forbrukere av strøm som, i tillegg til å kjøpe strøm fra markedet, også produserer strøm til eget forbruk og selger overskuddet tilbake til markedet. Snart kan det lønne seg for forbrukere å selv bli energiprodusenter.

Finn ut mer om hvordan Fortum jobber med solenergi på denne siden.

Solenergi er et marked i vekst

Energimarkeder verden over er i endring; stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk. Solceller, som for bare få år siden i stor grad var forbeholdt hyttebruk, har nå blitt allemannseie.

I løpet av ett år i Norge mottar vi rundt 15000 ganger mer energi fra sola enn det vi forbruker. Denne energien kan utnyttes av en solfanger til å produsere varme, eller av solceller til å produsere elektrisitet. Dette er det stadig flere som gjør. Solenergi er et marked i kraftig vekst, og siden 1998 har markedet for solenergiløsninger hatt en årlig vekst på om lag 40 prosent.

Aldri har det vært installert så mye solenergi i Norge som i 2018, hele 29 prosent mer effekt sammenliknet med 2017. Selv om solcellepaneler har blitt billigere og bedre, er det fortsatt en investering gjort ut fra et langsiktig perspektiv. For mange er interesse for teknologi, klimahensyn og selvforsyning et viktigere insentiv enn kortsiktig avkastning.

Les også: Joakim produserer sin egen strøm

Likevel kan dette forandre seg raskere enn forventet. Kostnaden på solceller har falt med 80 prosent på 10 år. Ifølge en rapport fra WWF og Accenture forventes det at tilbakebetalingstiden for et solcellepanel på hustak kan bli så kort som 7 år innen 2030.

Dersom denne utviklingen fortsetter kan det fort bli lønnsomt med egen strømproduksjon. Spesielt sett i sammenheng med forbrukere med smarte hus, som kan styre forbruket sitt selv.

Energistyring gjør solcellene mer lønnsomme

Det å bli en lønnsom prosument handler ikke bare om hvor mye strøm du klarer å produsere. Det handler også om hvor energieffektiv du er i ditt forbruk. For å begrense energikostnadene mest mulig vil styring av laster, det vil si effektsugende elektriske komponenter, være avgjørende.

I et smarthus kan du få de elektriske komponentene i huset til å snakke sammen, og utføre de mest effektive tiltakene automatisk. Du kan for eksempel få varmtvanntanken til å varme vann om natten når det øvrige energiforbruket er lavt, eller at den skal slå seg av samtidig som du lager mat eller lader elbilen.

I tillegg kan energibruken i huset styres etter aktivitetsnivået ditt. Huset trenger ikke gå for full maskin dersom du ikke er hjemme, eller om natten når du sover. Strømmen du produserer med solcellene på taket ditt, vil vare lenger hvis du kan forbruke strøm på en mer hensiktsmessig måte.

Les også: Sola gjør jobben for deg

Hvis du i tillegg har mulighet til å lagre strømmen du produserer, kan du øke egenforbruket og solcellenes lønnsomhet. Et batterisystem med styring kan spare energikostnader både ved å kutte effekten i perioder med høyt forbruk, og lagre energi i batteriet når strømkostnaden er lav til senere forbruk. På denne måten kan laster og forbruk justeres etter produksjon, slik at du får utnyttet egenprodusert energi til det fulle.

Selv om hjemmebatterier, som for eksempel Teslas Powerwall er en god idé, er det for mange en stor kostnad å bære. Prisen på batterier kommer til å endre seg i takt med at produksjonskostnadene synker, og tilgangen på brukte elbilbatterier øker. Men enn så lenge vil det for mange være vanskelig å forsvare investeringen økonomisk. Derfor er alternativet å selge overskuddsstrøm tilbake til nettet.

Slik selger du strømmen din

Hvis du har solceller på taket og er tilkoblet nettet, kan du selge strøm til en strømleverandør i perioder hvor du produserer mer elektrisitet enn huset ditt trenger. Da er du det nettselskapene kaller plusskunde. Ifølge Energi Norge og Sintef var det ved utgangen av 2018 2200 slike kunder i Norge.

 

Per i dag lønner det seg å bruke så mye som mulig av sin egenproduserte strøm selv, heller enn å selge. Når du selger får du kun betalt for strømmen du selger, men når du kjøper tilbake må du også betale nettleie og andre avgifter.

Når effekttariffer blir innført, vil det bli dyrere å bruke strøm når forbruket er størst. Det å kunne styre deler av forbruket sitt til billigere perioder vil derfor være gunstig.

Så hvis du kombinerer egenprodusert energi, effektiv energistyring og mulighet til å lagre energi, kan det å være prosument fort bli et tydelig lønnsomt prosjekt.

Les også: Så enkelt får du et energieffektivt smarthus

Vi i Fortum heier på prosumentene. Vi tror at fremskritt i teknologi og utvikling vil gi et sterkere økonomisk insentiv, slik at mange aktive klimamotiverte prosumenter kan bidra til mer miljøvennlig energiforsyning fremover. Hvis du ennå ikke er selvforsynt med strøm og trenger en bærekraftig strømleverandør, kan du finne ut mer på denne siden.

15 smarte tiltak for en mer miljøvennlig livsstil

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonner