22. oktober 2019
5 Min

Disse kommunene har støtteordninger for ladestasjon til elbil

Støtteordninger for ladestasjoner til elbil

Hvilke kommuner i Norge har støtteordninger for etablering av ladestasjoner til elbil i borettslag og sameier, såkalte boligselskap?

Vi har listet opp de kommunene og ordningene vi har funnet der det er mulig å søke om støtte. Kjenner du til flere støtteordninger? Tips oss gjerne i kommentarfeltet nederst i artikkelen!

Ordningene har til dels ulik tilnærming, budsjett og dekningsgrad. Et fellestegn å merke seg er at det må søkes før arbeidet bestilles eller gjennomføres for å kvalifisere til innvilgelse. Det er ulike frister for gjennomføring etter innvilget støtte.

Hvor skal prosessen starte?

Nettopp «hvordan starte», er en flaskehals for mange. «Start med befaring», er stalltipset fra samtlige vi har snakket med. Da får du et riktig utgangspunkt og mulighet til å lage et prisbilde du kan presentere i boligselskapet, og underlag dersom du bor i en kommune der du kan søke om støtte.

Fortum leverer en "alt-i-ett" -pakke, som inkluderer både befaring, leverer ladestasjoner og formidler installasjon via vår samarbeidspartner Bravida. Elbilforeningen tilbyr befaring som en betalt tjeneste

Komplette ladeløsninger fra Fortum

Fortum er Nordens ledende operatør av offentlige ladestasjoner for elbil med Fortum Charge & Drive. Fortum tilbyr nå også nøkkelferdige hjemmeladestasjoner, slik at du kan være sikker på at bilen din lades trygt og forskriftsmessig på mest effektive måte. Les mer om Fortums komplette ladeløsninger her.

LES OGSÅ: 
Hvor mye koster det å lade elbil hjemme?
Hjemmeladestasjon gir tryggere og raskere lading

Disse kommunene har støtteordninger

OSLO KOMMUNE

Fordi så stor del av innbyggerne i Oslo bor i leiligheter, mange med eldre garasjeanlegg, gir Oslo kommune støtte for å tilrettelegge infrastruktur for å kunne etablere ladestasjoner i sameier og borettslag, såkalte boligselskap.

LES OGSÅ: Oslo kommune gir støtte til lading av elbil

Oslo kommune støtter med 20 prosent for oppbygging av infrastruktur med maksbeløp på 1 million kroner for et boligselskap.

Les mer på Oslo kommunes nettsider.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad kommune ønsker å støtte boligselskap som vil etablere ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider. Derfor har kommunen en støtteordning for å senke terskelen for utbygging av ladeinfrastruktur. Boligselskapet må forplikte seg til å delfinansiere og administrere ladepunktet i minst fem år. Fra søknad er innvilget må ladepunktet stå klart for bruk innen 3 måneder.

Det bevilges årlig 100 000 kroner, men det tas forbehold om budsjettmessige avklaringer fra år til år. Fredrikstad kommune har tilbudt støtte til ladepunkt for boligselskap siden 2015.

Les mer på Fredrikstad kommunes nettsider.

SKEDSMO KOMMUNE

Skedsmo kommunes støtteordning for etablering av ladestasjoner for boligselskap består av to hovedelementer: gratis befaring og refusjon av utgifter. Man kan ikke motta økonomisk støtte uten å ha gjennomført befaring. Skedsmo kommune har i 2017 hatt en kampanje der de tilbød befaring i samarbeid med elbilforeningen. 45 borettslag benyttet seg av kampanjen, de borettslagene kan fortsatt søke om støtte. Kommunen har planer om flere befaringskampanjer.

Tiltakene skal gjennomføres i tråd med anbefalingene fra befaringsrapporten. Maksimal støtte er 50 prosent av kostnadene, inntil 20 000 kroner.

Les mer på Skedsmo kommunes nettsider.

ASKER KOMMUNE

I 2017 har Asker kommune gjennomført en støtteordning i form av et begrenset pilotprosjekt. Asker og Bærum kommuner har samarbeidet om piloten. De har tilbudt tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Erfaringene tilsier at Asker kommune er positive til videreføring.

I piloten har maksimalt støttebeløp per boligselskap vært 50 000 kroner. Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og er begrenset til 5000 kroner per ladepunkt det tilrettelegges for.

Les mer på Asker kommunes nettsider.

BÆRUM KOMMUNE

Ut fra erfaringene fra piloten Asker og Bærum kommuner har samkjørt, vurderes det med stor sannsynlighet en videreføring av ordningen i 2018, 2019 og 2020. Målet er å etablere en forutsigbar ordning for boligselskapene. Fra søknad er innvilget må ladepunktet stå klart for bruk innen ett år.

Les mer på Bærum kommunes nettsider.

OBOS – GRØNT ANSVAR

OBOS har en støtteordning for bedring av miljø eller uterom i boligselskap. Dette omfatter også etablering av lading for elbil.

Det ligger noen kriterier som må oppfylles, deriblant  kan det søkes om støtte opp til halvparten av totalkostnad, men ikke mer enn 3 millioner kroner. Boligselskap som får støtte må bruke OBOS som forretningsfører. Tiltak som kan få innvilget støtte i forbindelse med ladestasjoner til elbil er i forbindelse med oppbygging av nødvendig infrastruktur, ikke selve laderen.

Dette skriver OBOS om ordningen på sine websider.

TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim kommune utarbeider en tilskuddsordning for etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper. Ordningen er langt på vei ferdigstilt, siste detaljer, godkjenninger og informasjon om ordningen ut til folket gjenstår. Målet er å ha ordningen i virksomhet i løpet av slutten på 2017/starten av 2018.

FØLG STRØMVIPPA PÅ FACEBOOK FOR FLERE NYTTIGE ARTIKLER OM STRØM!

OPPDATERINGER
Ordninger endres, nye kommer til og andre går ut. Denne artikkelen vil vi prøve å holde levende og oppdatert. Vi tar mer enn gjerne imot tips på kommunikasjon@fortum.com dersom du vet om støtteordninger som ikke er med her, eller oppdager endringer/feil før oss.

New call-to-action

Abonnér på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonnér