Home Fortumbloggen Strømåret 2022: Faktorene som førte til rekordhøye strømpriser

Mange håpet på at strømåret 2022 skulle inneholde lavere priser enn rekordåret 2021. Dette ble dessverre ikke tilfellet. En kald og tørr start på året og energikrigen i Europa er hovedårsakene til dette. Heldigvis har statens strømstøtteordning vært til stor avlastning for private boliger.

 

Da vi gikk inn i 2022, var det i Sør-Norge allerede et underskudd på vann i magasinene, og lite snø i fjellet. Lite hjalp det at resten av vinteren var kald, tørr og hadde lite vind, noe som holdt forbruket høyt. Prisene ble presset opp til europeiske nivåer for å begrense eksporten av strøm.

Energikrigen i Europa

Russland invaderte Ukraina 24. februar. Dette har påvirke det norske energimarkedet i stor grad, ettersom Russland var en stor eksportør av gass til Europa på det tidspunktet. I Europa ble det bestemt at innkjøp av russisk gass skulle fases ut. Rørledningene Nord Stream 1 var en stor rørforbindelse for gasstransport mellom Russland og Europa. Utover sommeren ble benyttelsen av Nord Stream 1 gradvis redusert, helt til flyten av gass stoppet helt opp på grunn av sabotasje på rørledningene den 26. september. Dette påvirket strømprisene i Sør-Norge, og prisen toppet seg på 6,6 kr/kWh før nettavgifter og avgifter.

På grunn av de høye strømprisene i Europa og at det i Sør-Norge var lite vann i magasinene, holdt strømprisen seg høy igjennom sommeren i Sør-Norge.

Prisnedgang på høsten, prisøkning i desember

I oktober og november ble strømprisene lavere på grunn av endring i værforholdene. Det var mye nedbør i Sør-Norge sammen med høye temperaturer. Det resulterte i høye tilsig til vannmagasinene og lavere strømforbruk. I tillegg var det bra med vindkraftproduksjon. Strømprisen i oktober og november ble i overkant av 1kr/kWh.

Vinteren kom brått på i desember med kalde vinder mot Norge og Skandinavia. Strømforbruket økte og førte til at strømprisene gjorde det samme. Det ble nok en gang høye strømpriser, og 13. desember lå den på 4,33 kr/kWh før nettavgifter og avgifter i Sør-Norge.  

Følg strømprisen time for time på Min side

Hva påvirker strømprisene fremover? 

I Europa er prosessen med å bryte sin avhengighet av russisk gass godt i gang. I tillegg til å redusere og endre forbruket, skal det også bli transportert gass med LNG-skip til ulike havner i Europa. LNG-kapasiteten har allerede økt og vil forbedre seg betydelig fremover, og planen er at dette skal erstatte russisk import fullstendig innen utgangen 2024.

En god nyhet er at det forventes at tilbud og etterspørsel vil endre seg i positiv retning for strømprisene. Man ser klare tegn på at vi har blitt mer bevisste i forhold til strømforbruket og at forbruket har blitt redusert. Dersom vi får normalt vær i fremtiden kan strømprisene nærme seg de nivåene som vi tidligere var vant med. Vårt nordiske kraftsystem er helt væravhengig og prisene kommer til å bli sterkt påvirket av hvordan været i 2023 kommer til å bli.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen