21.04.2020
6 Min

Lær deg de nyttige strøm-ordene!

Spotpriser, elsertifikat, nettleie og påslag. Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert med alle begrepene som benyttes i strømbransjen. Vi gir deg oversikten i vår strøm-ordliste!

AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer):

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge få nye smarte strømmålere. Strømkundene vil da få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte, ved at man til enhver tid kan se nøyaktig hvor mye strøm man bruker. Les mer om de nye strømmålerne.

Elsertifikat:

For å øke produksjonen av fornybar energi, har Stortinget vedtatt at Norge skal inngå i en felles elsertifikatordning med Sverige. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2012, og skal gjøre det mer lønnsomt å produsere strøm fra fornybare kilder som for eksempel vind og vann.

Fastpris strømavtale:

Har du en strømavtale med fastpris, betyr det at du alltid betaler den samme prisen per kWh du forbruker. Fordelen med en fastprisavtale er at du får forutsigbare utgifter, men ulempen er at det på sikt er en dyrere avtale enn spotprisavtaler, hvor prisen du betaler endres etter markedets strømpris.

kWh:

Forkortelsen kWh betyr kilowattime, av det engelske kilowatt hour. Det skrives noen ganger på norsk som kWt. Kilowattimer brukes til å måle strømforbruk – 1 kWh er effekten som brukes av en kilowatt i løpet av en time. Lar man for eksempel en ovn på 1000 watt (som tilsvarer en kilowatt) stå på i 12 timer, tilsvarer det et forbruk på 12 kWh. kWh er måten vi måler kostnaden av strømforbruket på, og kostnaden oppgis i kroner per kWh. En gjennomsnittlig norsk husholdning bruker omtrent 16 000 kWh i året.

LES OGSÅ: Strømslukerne

Sparepære:

Sparepærene har erstattet de gammeldagse glødepærene, og bra er det. Sparepærene gir nemlig fire til fem ganger så mye lys per tilført watt, og kan ha inntil fem ganger så lang levetid som en gammeldags glødepære. Se lumen for mer informasjon.

LED/lysdiode:

LED-lys har blitt et vanlig ord på norsk, men den rette betegnelsen er lysdiode. LED er en engelsk forkortelse som står for «light emitting diode». Lysdioder er en teknologi som har ført til mange nye muligheter for bruk av lys, blant annet til lyspærer, ettersom det gir mye lys med lite bruk av energi. Se lumen for mer informasjon.

Lumen:

Tidligere ble styrken på lyspærer målt i watt, men i og med at de gamle glødepærene har blitt erstattet av sparepærer, måles nå i stedet lyspærer i lumen, som forkortes lm. Mens watt er et mål på hvor mye energi lyspæren bruker, er lumen et mål på hvor mye av strålingen fra lyspæren som oppfattes av øyet, altså hvor mye pæren lyser. Ifølge NRK tilsvarte en gammel 40 watts glødepære omtrent 415 lm, mens 60 watt tilsvarte 710 lm. En LED-pære som bruker 9 watt, gir 650 lm. Sparepærer på 9 watt har en lysmengde på 405 lm.

LES OGSÅ: Stearinlys - en helsetrussel?

Målepunkt-ID:

Målepunkt-ID er et identifikasjonsnummer for strømmåleren din, som gis deg av netteieren. Den er på 18 siffer, men de 10 første (7070575000) er like for alle målere i Norge. Noen nettselskaper oppgir alle 18 siffer som målepunkt-ID, andre oppgir kun de 8 siste. Lurer du på hva din målepunkt-ID er, finner du nummeret på nettleie-regningen, eller du kan ringe netteieren og spørre. Husk at målepunkt-ID ikke er det samme som målernummeret.

Måleravlesning:

For at strømleverandøren din skal vite hvor mye strøm du har brukt, og dermed betale for, må du lese av målerstanden på strømmåleren din. Dette gjøres med jevne mellomrom. Fra 2019 vil alle i Norge ha strømmålere som automatisk gir en måleravlesning til nettselskapet, så man behøver ikke lenger å lese av manuelt.

Målernummer:

I sikringsskapet finner du en strømmåler, og på strømmåleren finner du målernummeret. Målernummeret følger strømmåleren, så dersom du bytter strømmåler får du nytt målernummer. I motsetning til målepunkt-ID er ikke målernummer unikt, og ulike netteiere kan derfor ha strømmålere med samme målernummer.

Målerstand:

Når strømmåleren din leses av, enten manuelt eller automatisk, for å melde om forbruket ditt til netteieren, må du finne ut hva målerstanden er. Denne viser hvor høyt strømforbruket ditt er.

Nord Pool Spot:

Nord Pool Spot er den nordiske kraftbørsen. Alle strømleverandørene kjøper strømmen gjennom Nord Pool Spot, og prisen blir fastsatt etter tilbud og etterspørsel på strøm. Har du en spotprisavtale justeres den etter prisen på strøm på Nord Pool Spot.

Nettleie:

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en strømpris for strømmen du kjøper fra strømselskapet du er kunde hos, og du betaler nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen. Nettselskapet er selskapet som eier og driver strømnettet i området der du bor, og nettleie er altså prisen du betaler for at nettselskapet skal kunne overføre strøm til huset ditt.

Nettselskap:

Strømkablene som bringer strømmen hjem til deg, eies og vedlikeholdes av ditt lokale nettselskap. Dette betaler du nettleie for. Nettselskapene har monopol på sine tjenester innenfor sitt område, ettersom det ikke legges opp mer enn ett strømnett i hvert område. På grunn av denne monopolsituasjonen er netteierens drift strengt regulert. Et selskap som både er netteier og strømleverandør må skille disse delene av virksomheten, for å hindre konkurransefortrinn overfor selskaper som kun er strømleverandør.

LES OGSÅ: Hvorfor kan jeg ikke bytte netteier?

Opprinnelsesgaranti:

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at det vil bli produsert like mye strøm fra en fornybar energikilde som det du bruker i boligen din. Man kan for eksempel kjøpe opprinnelsesgarantier fra vind- eller vannkraft. 

Påslag:

På strømregningen kan du se hvor mye du betaler i påslag. Når du betaler for strømmen betaler du prisen strømselskapet betaler på kraftbørsen Nord Pool Spot, i tillegg til en sum til strømselskapet per kWh du forbruker, som blant annet dekker utgiftene for elsertifikat. Det er dette som er påslaget.

Prisområder:

På kraftbørsen Nord Pool Spot deles Norge inn i 5 prisområder, og prisen fastsettes basert på tilbud og etterspørsel i de ulike prisområdene. Disse områdene er Sørvest-Norge, Sørøst-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

Spotpris strømavtale:

Med en spotprisavtale varierer prisen du betaler per kWh fra måned til måned. Dette er fordi månedsforbruket ditt multipliseres med den gjennomsnittlige månedsprisen på strømbørsen Nord Pool. I tillegg kommer det påslag og eventuelle gebyrer. Dette er vanligvis den billigste avtaletypen, men du blir direkte rammet av kortsiktige svingninger i kalde og tørre vintre.

LES OGSÅ: Strømpriser – hvorfor varierer de så mye?

Strømbrudd:

Når strømmen går er det nettselskapet som har ansvaret for å rette feilen, ikke strømleverandøren.

Strømleverandør:

Når du betaler strømregningene dine, går pengene til to forskjellige selskap: nettselskapet og strømleverandøren. Strømleverandøren er den du kjøper strømmen du bruker fra, mens nettselskapet eier og driver strømnettet som denne strømmen leveres til deg med.

Strømmåler:

Strømmåleren måler hvor mye strøm du bruker. Det er denne du må lese av for at strømleverandøren skal kunne regne ut hva du skal betale i strømregning. Strømmåleren finner du i sikringsskapet. Se også måleravlesning. Innen 2019 får alle i Norge smarte strømmålere.

Strømpris.no:

Strømpris.no er en nettside fra Konkurransetilsynet hvor du kan sammenligne alle strømavtaler som tilbys av de ulike strømselskapene i Norge. På denne måten kan du sjekke at din strømavtale er konkurransedyktig på pris. Les mer om hvordan du kan benytte Strømpris.no til å finne rett strømavtale for deg.

Solceller:

En solcelle omdanner solenergi direkte til elektrisk energi ved hjelp av fotovoltaisk effekt. Den elektriske energien kan brukes direkte i et elektrisk apparat, den kan lagres i batterier eller transporteres til en forbruker via strømnettet. Å produsere sin egen strøm med et solcelleanlegg på taket blir stadig mer vanlig, også i Norge.

LES OGSÅ: Joakim produserer sin egen strøm med solcellepaneler på garasjetaket

Variabelpris strømavtale:

En strømavtale med variabel pris innebærer at prisen er lik den tilbudte de nærmeste 2-3 ukene. Deretter kan den endres med to ukers varsel. Strømselskapet behøver ikke varsle deg om endringen direkte, det holder at de offentliggjør den på sitt nettsted.

Volumveid strømpris:

Strømprisene på Nord Pool Spot varierer gjennom hele døgnet. Har du en spotpris strømavtale med volumveid strømpris, betyr det at du betaler et gjennomsnitt som er veid for når du bruker mest strøm, og ikke et rent gjennomsnitt for hva spotprisen har vært hele døgnet. Ettersom strømmen er dyrest i de periodene vi bruker mest strøm, på morgenen og ettermiddagen, betyr det at en volumveid spotprisavtalen blir dyrere enn en spotprisavtale der du betaler det uveide gjennomsnittet for hele døgnets strømpris. Når automatiske strømmålere (AMS) blir tatt i bruk vil alle strømkunder betale for sitt faktiske forbruk, ettersom strømmåleren til enhver tid måler hvor mye strøm du bruker.

Vindkraft:

Vindkraft er en måte å omdanne vindens energi til elektrisitet. Ved hjelp av store vindturbiner samles energien fra vinden i en dynamo som omdanner energien til elektrisitet. Vindturbiner kan plasseres både til havs og på land.

Last ned gratis sjekkliste: 10 tiltak for en tryggere bolig Last ned nå

Abonnér på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonnér