4. mars 2015
2 Min

Strømpriser – hvorfor varierer de så mye?

Har du noen gang lurt på hvorfor strømprisene varierer så mye, og hvilke faktorer som er med på å bestemme hvor mye du betaler hver måned?

Det flere grunner til at strømprisene endrer seg:

  • Hvor mye strøm som benyttes av norske husstander
  • Vær og temperatur
  • Kapasiteten i strømprodusentenes vannkraftmagasiner
  • Strømprisen i andre land


La oss se nærmere på disse fire punktene.

Når vi bruker mye strøm, blir strømmen dyrere

Strømprisene bestemmes av hvor mye strøm som kan produseres (tilbud) og hvor stort behovet er for strøm (etterspørsel). Dette fører til at strømprisene går opp når det brukes mye strøm, og de går ned når det brukes lite strøm. Men hva er det som får oss til å bruke mer eller mindre strøm?

Været påvirker strømprisene

Svar: Været. Det vi bruker aller mest strøm på i Norge er til å varme boligene våre. Derfor bruker vi mer strøm når det er kaldt, og mindre strøm når det er varmt. Og ettersom det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisene, blir strømmen billigere når det er varmt og dyrere når det er kaldt.

Været påvirker også hvor mye strøm som kan produseres. La oss se nærmere på det.

Kapasiteten i vannmagasinene

Det nordiske strømmarkedet forsynes for det meste av vannkraft. Vannkraftverkene har store vannmagasiner der de kan lagre vann for å sende det gjennom kraftverket når det er behov for å produsere strøm. Magasinene fungerer som et batteri, der energi kan lagres til det er behov for den. Mye regn fører til at magasinene fylles opp, og da blir strømmen billigere.

Derimot vil en tørr høst etterfulgt av en kald vinter, føre til høye strømpriser, ettersom det blir lite vann i magasinene, samtidig som vi må bruke mye strøm for å varme boligene våre. Dette er fordi vi i kjølige Norge i stor grad er avhengige av å varme opp boligene våre med strøm i vintermånedene. Lave temperaturer bidrar derfor til høyere etterspørsel og høyere priser, ettersom vi bruker mer strøm til å varme boligene våre når det er kaldt.

Variasjoner i nedbør og temperatur bidrar altså til at strømprisene endrer seg mye – både fra døgn til døgn og gjennom sesonger og år. Hvis det blåser mye, kan vindkraftverkene produsere strøm for fullt. En regn- og vindfattig høst er derimot mindre gunstig for lommeboka – hvis etterspørselen for strøm er høy, stiger nemlig prisene deretter.

Tommelfingerregelen er derfor: Varmt vær, mye vind og mye regn fører til lave strømpriser.

Les mer om strøm og strømsparing på vår samleside

Andre lands strømpriser påvirker Norge

Strømprisen er også avhengig av overføringsforholdene mellom områder og land internt i Norden og mellom Norden og resten av Europa. Når etterspørselen etter strøm i Norge blir større enn det vi selv klarer å produsere  av vann og vind, er vi avhengige av å importere strøm fra andre europeiske land for å kunne dekke etterspørselen. Norge er koblet til Sverige, Danmark, Finland, Russland, Nederland, Tyskland og England gjennom 17 strømkabler. Strømmen i disse landene produseres, i motsetning til i Norge, av blant annet kull og gass. Prisene på disse råstoffene, tilbud og etterspørsel, og været i disse landene, vil derfor også være med på å påvirke prisene i Norge.

Alt dette er med på å påvirke hva du faktisk betaler til strømleverandøren din.

Les også: Derfor kan det bli rekordhøye strømpriser i vinter

New call-to-action

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonner