Home Fortumbloggen 3 tips til trygg lading av elbil

Det blir stadig flere elbiler på norske veier. Det er ikke så rart. Rekkevidden øker, komforten er upåklagelig og utvalget blir stadig bedre. Det finnes snart ingen gode grunner for ikke å velge elbil.

Men en ting du fortsatt må ta hensyn til er lading, det vil si hvor du skal lade og hvordan. Vi er opptatt av at du ivaretar sikkerheten.

1. Lad elbilen sikkert med en ladestasjon hjemme

De aller fleste private elbilister har behov for å lade bilen sin hjemme. Ifølge en undersøkelse er det så mange som 88 prosent av oss som er avhengig av hjemmelading daglig eller ukentlig. Da er det sikreste alternativet å skaffe seg et dedikert ladepunkt der du lader elbilen din oftest.

En ekstra fordel med å ha en hjemmelader, er at man får fullt utbytte av såkalt smartlading - det vil si at bilen automatisk lades når strømprisen er lav. Siden strømprisene kan variere ganske mye gjennom døgnet, kan smartlading føre til en reduksjon i ladekostnader med inntil 20 %, uten at man selv løfter en finger.

En ladestasjon er en fastmontert installasjon i vegg eller stolpe med en spesialtilpasset kontakt (Type 2). Mellom bilen og ladestasjonen er det en kommunikasjon som sikrer at bilen ikke trekker for mye strøm, og at det ikke settes spenning på ladekabel eller bil før alt er klart. Dette ivaretar det høyeste sikkerhetsnivået, det vil si Mode 3, for lading av elbiler hjemme, og anbefales av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Denne løsningen ivaretar alle sikkerhetskrav, men gir også fordeler som for eksempel raskere lading. Hvis du går for en smart lader, noe vi anbefaler, er du også tilkoblet nett og kan styre strømforbruket ditt med en app og i fremtiden utnytte prisdiferensiering på strøm.

Les også: Smartlading reduserer ladekostnadene og bidrar positivt til miljøet

2. Tenk sikkerhet når du må nødlade med stikkontakt

Det blir stadig satt nye rekorder for salg av elbiler i Norge, og nå er hver tredje nye personbil en nullutslippsbil. Med så mange elbilister på veiene, hender det at vi verken har hjemmeladestasjon eller hurtiglading tilgjengelig, og må ty til såkalt nødlading fra stikkontakt.

Det bruke stikkontakt som fast ladepunkt hjemme utgjør en fare fordi en stikkontakt ikke er dimensjonert for den type belastning lading av elbil krever. Hjemme lades det både ofte og lenge, typisk om natten, flere ganger i uken. Dersom det elektriske anlegget utsettes for stor slitasje over tid, øker faren for varmegang og brann.

Men sporadisk bruk av vanlig kontakt, ved for eksempel besøk eller reiser, er for mange helt nødvendig. Dette er også uproblematisk, hvis du tar noen forholdsregler.

  • Unngå bruk av skjøteledning når du lader fra stikkontakt. Skjøteledning øker faren for varmegang
  • Sjekk at stikkontakten er i god stand. Skal du lade lenge bør stikkontakten sjekkes for varmegang etter et par timer.
  • Ikke legg ledninger slik at det er lett å snuble i dem. Trekkbelastning kan skade kontakten og laderen
  • Hvis det er mulig, lad fra kontakt som har ubrutt kurs til sikringen. Det vil si at kablen ikke går gjennom koblingsbokser eller forsyner andre apparater med strøm.
  • Avlast «kladden» på ladekabelen i et oppheng, slik at den ikke henger direkte fra kontakten (som bare tåler en belastning på 0.5 kg)

3. Hurtiglading av elbil er et sikkert alternativ

Hurtiglading av elbil er et sikkert og raskt alternativ. Dagens ladestasjoner leverer 50 kW, noe som betyr at batteriet på en vanlig elbil fylles i løpet av en halvtime. Ved denne type lading er sikkerhetsnivået høyt.

Les også: Slik bør du lade elbilen hjemme

Men selv om hurtiglading er sikkert, så husk at det er sterke krefter som går fra ladepunktet til bilen din.

Derfor skal du alltid utvise aktsomhet når du håndterer strøm. Når du lader bør du sjekke at alle kontaktflater er rene og tørre. Fuktighet og smuss kan skape lekkasje eller ødelegge utstyr. Ønsker du å vite mer om sikkerhet, lading og muligheter kan du lese alt du trenger å vite om lading og elbiler her.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen