Home Fortumbloggen Bli mer miljøvennlig og spar energi hjemme

Nordmenn sløser mest strøm i verden, og setter nye rekorder for strømforbruk hvert år. Det gjør kanskje ikke så mye for miljøet når vi er selvforsynt med ren vannkraft? Jo, når vi bruker mindre energi totalt trenger vi ikke å lage så mye av det. Da slipper vi ut mindre CO2 og sparer naturresurser som olje og gass.

Vårt energiforbruk er en indirekte årsak til klimagassutslipp. CICERO senter for klimaforskning påpeker at Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, der utslippene er høyere enn her hjemme. Kort forklart deler aktører i samme marked strøm, uavhengig av hvor og hvordan den er produsert. Derfor regnes et klimagassutslipp knyttet til norsk elektrisitetsforbruk som en del av energimiksen (fossilt, fornybart eller kjernekraft) i det europeiske kraftmarkedet.

Sånn sett har det effekt å redusere energibruken i Norge, uavhengig av de direkte utslippseffektene akkurat her. Det økende forbruket globalt er en stor klimatrussel. Alle tiltak som reduserer strømforbruket er bra for miljøet. Slik kan du bidra hjemme hos deg:

1. Senk temperaturen

Oppvarming er det største strømsluket i hjemmet. Ifølge Enovas beregninger utgjør oppvarming rundt 55 prosent av det totale årlige forbruket til en gjennomsnittlig husholdning. En rapport fra SINTEF understreker at redusert bruk av elektrisitet til oppvarming av norske boliger vil frigjøre kraft til andre formål, som for eksempel elektriske biler og eksport til andre land.

Hvis du senker temperaturen i boligen din med kun 1 grad, reduserer du strømforbruket med hele 5 prosent. Dette kan du enkelt gjøre selv:

 • Hold lav temperatur i rom som brukes lite
 • Senk temperaturen på ovner og varmekabler om natten
 • Vurder å installere et varmestyringssystem. Da kan du tidsstyre varmen i huset, ut ifra tid på døgnet og om du er hjemme eller ikke
 • Monter tettelister som hindrer varmelekkasje rundt dører og vinduer
 • Skal du lufte bør du sette dører og vinduer på vidt gap en kort stund, heller enn å ha dem på gløtt over lengre tid

2. Bli bevisst på bruken av varmtvann

Oppvarming av vann er den nest største energityven i boligen din. Rundt 20 prosent av strømforbruket ditt går til å varme opp vann. For å redusere varmtvannsbruken i din husholdning kan det være mye å hente på å endre vaner i hverdagen.

Generelt så kan du spare mye energi ved å ikke la vann stå og renne.

 • Vær bevisst på familiens vaner når det gjelder tannpuss, vasking av hender og avskylling av oppvask. Bruk kaldere vann der det er mulig
 • Ikke vask opp for hånd. En oppvaskmaskin bruker bare 10-14 liter vann per gang, og det er vanskelig å bruke mindre enn dette selv om oppvasken er liten
 • Montering av sparedyser på vannkraner er også et alternativ.


Et bad i badekaret bruker 3-5 ganger mer energi enn en dusj, så dersom du elsker varme karbad, er det mye energi å spare ved å dusje litt oftere.

Selv om du velger å dusje er det mange energieffektiviserende tiltak du kan gjøre også her. For eksempel ved å ta litt kortere dusjer i litt kaldere vann. Du sparer også varmtvann hvis du skrur av vannet når du såper deg inn.

Du kan redusere strømforbruket ditt med rundt 700 kWh i året ved å innskrenke dusjetiden fra 15 til 5 minutter.

Alternativt kan du bytte til sparedusj. Mens et normalt dusjhode gjerne bruker 14-16 liter vann per minutt, finnes det sparedusjhoder som bare bruker 5-7 liter. På denne måten kan du spare opp til 70 prosent av strømmen du brukte med et vanlig dusjhode.

For deg som er villig til å gjøre enda flere energieffektiviserende tiltak i dusjen, foreslår NTNU-forsker Kjartan Steen-Olsen å dusje bare annenhver dag og å dusje med lavere trykk.

3. Spar strøm på lys og elektriske apparater

Selv om det er oppvarming av bolig og vann som utgjør størsteparten av energiforbruket hjemme, er det også noen besparelser å hente på bruk av lys og øvrige elektriske apparater.

 • Bruk LED-pærer og dimmere. LED-pærer bruker 90 prosent mindre strøm enn tradisjonelle glødelamper, og enda mindre hvis du bruker dimmere
 • Ikke bruk lys unødvendig. Skru av lyset i rom som ikke er i bruk
 • Unngå stand-by forbruk på elektriske apparater. Dette vil trekke strøm selv om apparatene ikke er i bruk
 • Sjekk temperaturen i fryser og kjøleskap. Den bør ligge på -18 for frys og mellom 4-5 for kjøleskap. For hver grad lavere enn dette øker strømforbruket med 6-8 prosent

 

Nordmenn har nesten fem ganger høyere strømforbruk enn verdensgjennomsnittet. Hvis alle skal forbruke like mye som oss må verdens energiproduksjon seksdobles innen 2030, ifølge en rapport utarbeidet av miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Det å redusere energiforbruket vårt i det daglige er helt klart et nødvendig tiltak. Et annet tiltak er å bidra til at energien som produseres i verden er bærekraftig. Ved å velge Grønt valg fra Fortum får du 100 % fornybar strøm med opprinnelsesgarantier og profesjonell energirådgivning, samtidig som du bevarer regnskog ved å støtte Regnskogfondet. Bra for deg, bra for lommeboka, og bra for miljøet.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen