Home Fortumbloggen Er det farlig å ha ladere i stikkontakten - uten å lade?

Alle vet at man egentlig ikke bør lade om natten, men er det også farlig å la laderen stå tilkoblet?

Tør du la laderen bli i stikkontakten etter at du er ferdig med å lade eller tar du den ut av kontakten? Det er et spørsmål som mange lurer på. Dersom du er en av de som alltid irriterer deg over de som ikke tar ut laderen, så skal vi nå forsøke å finne ut hva som er riktig slik at du får fred i sjela.

 Omtrent halvparten av alle branner som oppstår i nor ske hjem, oppstår i elektriske anlegg.
Brann i elektriske anlegg er derfor noe alle burde vært oppmerksomme på. Vi har spurt branninspektør
i Oslo Brann og redning, Sigurd Dalen om det er greit å la ladere alltid stå i kontakten.
 

- En lader som står koblet til strøm, står med strømspenning selv om det ikke lades. Det betyr at svakheter, feil eller slitasje på laderen eller ledningen kan føre til branner. Årsaken kan blant annet være overoppheting, kortslutninger eller lysbuer mellom stikkontakt og lader, sier branninspektør Dalen.

Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører statistikk over branner og branntilløp. I 2017 ble det rapportert 23 226 brannskader i Norge. Av disse startet 1816 i elektronikk. Til Faktisk.no rapporterer DSB at lading av mobil har ført til én boligbrann av 5685 bygningsbranner, eller 0,2 prosent, mellom 2016 og juli 2018. Andre batteriladere var involvert i 66 branner (2 prosent). Faktisk.no skriver at DSB kjenner ett tilfelle av brann i bygning som oppstod i uoriginal lader som ikke var tilkoblet telefon.

Derfor bør du trekke ut laderen etter bruk

Å ta forholdsregler som å trekke ut ladere fra stikkontakter etter bruk, er en god vane. Man vet aldri hvorvidt laderen kan ha fått seg en trøkk, eller om en del er i ferd med å utvikle en feil. Selv om man kan sjekke laderen for synlige skader slik som brudd eller farge på ledningen, kan man aldri være sikker.

I årevis har man sagt at man alltid skal ha mobilen eller andre elektriske apparater under oppsyn når de lades, men Dalen spesifiserer at dette også gjelder om kun laderen er tilkoblet stikkontakten.

- Det anbefales alltid å dra ut støpselet fra stikkontakten når laderen ikke brukes, samt være til stede og våken når det lades, sier Dalen.

Også Norsk Brannvernforening fraråder lading om natten samt å trekke kontakten ut av støpselet når du er ferdig ladet. Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling ved lading. 

– Dette er faresignaler du bør ta på alvor, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Kort oppsummering

  • Trekk alltid ut laderen etter at mobilen er ferdig ladet
  • Prøv å unngå lading om natten ettersom konsekvensene blir større hvis du sover
  • Lad batterier på et ikke-brennbart underlag
  • Ikke dra i ledningen for å ta ut laderen 
  • Bruk originale ladere og CE-merkede produkter
  • Sjekk at lader og ledning ikke har skader 

 

Lesetips: 

Livsfarlig lading om natten

Del gjerne artikkelen med en venn som trenger en vennlig påminnelse om ta ut ladere etter bruk.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen