Home Fortumbloggen Derfor kan strømprisen være under null kroner

I kjølvannet av ekstremværet Hans og med mye vind i Norden og Europa så ble strømprisen negativ i hele landet en kort periode i august. Mye nedbør og høy magasinfylling bidrar fortsatt til lave strømpriser i fire av Norges fem prisområder for strøm, og også i september har strømprisen vært under null noen steder. Når man leser om minuspriser, får man ofte høre at man får «betalt» for å bruke strøm – men får du ikke med deg det fullstendige bildet, kan det fort bli unødvendig kostbart for deg.  Les hva du trenger å vite når strømprisene blir lavere enn null kroner per kilowattime her.

Hvordan oppstår minuspriser?

Når timesprisene for strøm blir lavere enn null kroner per kilowattime, betegner vi disse prisene som minuspriser eller negative strømpriser. Dette skjer når strømtilbudet overskrider etterspørselen, noe som kan skje dersom det er mye nedbør og vind i Norge.

90 prosent av all strøm som bli produsert i Norge, kommer fra vannkraft. De to vanligste typene vannkraftverk er magasinkraftverk og elvekraftverk. Magasinkraftverk innebærer store vannreservoarer hvor man kan planlegge kraftproduksjonen ved å slippe ut planlagte mengder vann fra demningene. 75 prosent av vannkraften i Norge er regulerbar, og det er derfor mulig å forhindre minuspriser. Likevel har vi også andre typer vannkraftproduksjon, sånn som elvekraftverk. Denne kraftproduksjonen er ikke regulerbar, og kraftverkene produserer mye i perioder med mye vann og mindre i perioder med lite. Oppstår det ekstremvær, som «Hans», er det derfor mye større sannsynlighet for minuspriser.

Hva skjer når du bruker strøm som koster mindre enn null kroner?

Når strømprisen er på minussiden, får du faktisk betalt for å bruke strøm. Er strømprisen på –1 øre/kWh, vil det si at du får 1 øre betalt per kilowattime strøm du bruker. Det er derfor lurt å følge med på strømprisene, slik at man kan bruke strømmen på de tidspunktene hvor strømprisen er rimeligst – og til og med kan være på minussiden.

Likevel er det sjeldent at strømprisen går langt ned på minussiden, og du må fortsatt betale for transport av strømmen til ditt lokale nettselskap. Kostnaden hos netteier overgår sannsynligvis «inntjeningen» på strømforbruket. Du kan derfor ikke belage deg på å tjene penger når det er minuspriser, men det er likevel rimeligere å bruke strømmen på disse tidspunktene enn ved høye strømpriser. Her gjelder også regelen om at den rimeligste strømmen er den du ikke bruker.

Hvordan bør strømatferden endres ved minuspriser?

Ved å ha kontroll på strømprisene og eget strømforbruk kan du flytte strømkrevende oppgaver til de rimelige timene, og aller helst når strømprisen er på minussiden. Det vil ha en positiv påvirkning på din strømregning. 

Likevel burde du ikke flytte alt til samme tidspunkt. Det er ikke nødvendigvis lurt å dusje, lage middag, ta oppvasken, vaske klær og liknende den ene timen hvor strømprisen er lavest. Dersom du bruker veldig mye strøm samtidig, kan dette nemlig føre til at kapasitetsleddet på nettleien din blir høyere, og du må betale unødvendige kroner til nettselskapet ditt. Les mer om den nye nettleiemodellen her.

Planlegg derfor dagen ut ifra strømprisen, slik at du gjør ulike strømkrevende aktiviteter gjennom døgnet i timene hvor prisene er lave – og muligens helt nede på minussiden. Tenk også over om det er noen av aktivitetene du kan droppe eller korte ned på, slik at forbruket som en helhet går ned.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen