Home Fortumbloggen Derfor lades elbilen tryggere med hjemmeladestasjon

Norske myndigheter har satt strenge begrensninger for hvordan elbil skal lades. Med hjemmeladestasjon er du sikret trygg lading av bilen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget retningslinjene for hvordan du kan lade elbilen hjemme i garasjen. Reglene som må følges når et ladepunkt for elbil skal monteres er som følger:

  • Det må benyttes en egen kurs med en sikring i sikringsskapet som ikke noe annet elektrisk utstyr er koblet til
  • Det må monteres en jordfeilbryter type b til denne kursen
  • Dersom ladingen skal foregå på stikkontakt er det ikke tillatt å benytte en sikring på mer enn 10 ampere

Hensikten med regelverket er å sikre at lading av elbil skjer på en trygg og forsvarlig måte. Jordfeilbryter type b hindrer strøm fra bilens batteri i å snike seg inn på strømnettet i boligen din. Kursen på maksimalt 10 ampere hindrer brannfare for stikkontakten, som ikke er beregnet for den kraftige belastningen lading av elbil medfører.

Om du lader på en gammel stikkontakt som ble satt opp for et annet bruk enn elbil, risikerer du dessuten at strømkabelen som går fra sikringsskapet til kontakten der du plugger inn bilen er underdimensjonert og kan bli overopphetet og skape brann i veggen. Dette kan skje fordi elbiler vanligvis står og lader i lang tid av gangen, og med kontinuerlig høy belastning hele tiden.

Les mer om lading av elbil på vår samleside: Lading av elbil

10 amperes kurs begrenser ladingen

En sikring på 10 ampere begrenser ladingen til 2,3 kilowatt effekt. Moderne elbiler kan lade med alt fra 3,3 til 22 kilowatt effekt når de lades hjemme i garasjen, og det betyr at dersom du lader på en stikkontakt som er forskriftsmessig satt opp for lading av elbil, så får du ikke utnyttet maksimal effekt for lading av elbilen din.

Slik sikrer du deg trygg lading av elbilen

For å sikre at man lader elbilen trygt og effektivt anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at man monterer en hjemmeladestasjon med enten fastmontert kabel eller type 2-kontakt i stedet for stikkontakt. Type 2 er en egen kontakt som spesiallaget for lading av elbil.

Følger du regelverket fra DSB er det fullstendig trygt å lade elbilen, også over natten.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen