Home Fortumbloggen Dette betyr energimerkingen for boligen din

Hvis du er på utkikk etter ny bolig vil det antakelig være forhold som pris, beliggenhet og planløsning som avgjør boligvalget. I tillegg bør du ta boligens energimerking med i beregningen. Den kan fortelle deg hvor energieffektiv bygningen er, og gi deg en god pekepinn på fremtidige strømregninger.

Økt bevissthet rundt miljø og klima i kombinasjon med høye strømregninger har ført til at stadig fler er opptatt av energimerking når de skal skaffe seg en ny bolig. Ifølge en undersøkelse utført av eiendomsmegleren Krogsveen oppgir 4 av 10 at energimerking har betydning ved boligkjøp.

Alle som skal selge eller leie ut bolig er lovpålagt å energimerke boligen og få en energiattest som legges ved prospektet. Energimerkingen indikerer hvor mye og hvilken type energi som leveres til boligen. Merket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Les også: Bli mer miljøvennlig og spar energi hjemme

Slik leser du energimerkingen

Energimerkingen måles etter en matrise med to skalaer, der den ene angir boligens energibehov og den andre angir hvor energien kommer fra.

Skalaen for energibehov angir antall kilowatt-timer bygningen trenger per kvadratmeter for normal bruk, og angis i et karaktersystem som går fra A (best) til G (dårligst).

Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er karakterene A og B kun forbeholdt boliger som passivhus og lavenergiboliger. De fleste boligene som har blitt merket til nå har havnet på en D eller E. Eldre hus uten etterisolering får ofte karakteren G.

Skalaen for oppvarming viser hvor mye av boligen som kan varmes opp med andre kilder enn strøm og fossilt brennstoff, og synliggjøres ved hjelp av en fargeskala fra grønt til rødt. Dersom boligen benytter seg av fornybar energi som varmepumpe, sol eller fjernvarme, blir fargen grønn. Strøm, olje og gass får utslag som rødt.

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren. En bolig som har høyt energiforbruk med et biobasert oppvarmingssystem kan for eksempel lande på en grønn F.

Les også: Er du på boligjakt? Disse strømslukene bør du se etter på visning

Et energieffektivt hus gir utslag på strømregningen

Hovedhensikten med merkesystemet er å gi boligkjøpere og leietakere en oversikt over hvor stort energibehov en bolig har, og dermed også om oppvarmingsutgifter til boligen vil være høye eller lave.

Hvis du vil ha en indikasjon på fremtidige strømregninger, må du ta begge karakterskalaene med i beregningen. Oppvarmingskarakteren kan påvirke hvor mye du betaler per kilowatt, mens energikarakteren påvirker hvor mange kilowatt du bruker.

Ifølge et regnestykke fra Dine Penger er det mye penger å spare på strømutgifter ved å velge en energieffektiv bolig. Det skiller nærmere 50 000 kroner i året i oppvarmingskostnader mellom en F- og en C bolig på 175 kvadratmeter.

Energimerkingen er først og fremst et tiltak for å øke bevisstheten rundt hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Det kan bidra til at samlet energiforbruk i boliger og bygninger går ned og miljøet spares ved at behovet for å bygge ut ny energi blir mindre.

Når du i tillegg får lavere boutgifter over tid, bør øke incentivet for å bevisst se etter energieffektive boliger når du skal finne et nytt hjem. Energimerking bør derfor være en prioritert del av vurderingsgrunnlaget på neste visning.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen