25. oktober 2019
4 Min

Dette må du vite om strømregningen din

Spot, fastpris, nettleie, påslag, variabel pris og effekttariffer. Vet du hva det betyr? Som strømkunde er det ikke alltid like lett å forstå hva du egentlig betaler for med så mange ukjente ord og begreper.

Prisen på strøm er bygd opp av flere elementer. Du betaler for selve strømmen du bruker, det at strømmen blir overført hjem til deg, i tillegg til forskjellige avgifter til staten. Men hvilke begreper hører til hvilken del av regningen og hva er sammenhengen? Her har vi laget en oversikt som vi håper vil være til hjelp.

Les også: Lær deg de nyttige strømordene

Hvilken strømavtale har du?

Strømavtalen er avtalen du inngår med strømselskapet ditt. Strømavtalen regulerer blant annet hvilken strømpris du skal betale, hvor lenge du skal være kunde hos strømselskapet, om strømmen skal ha opphavsmerking, osv. Under følger en oversikt over begreper som har med strømavtalen din å gjøre.

Fastprisavtale

Fastpris er en strømavtale der du har en avtalt strømpris for en bestemt periode. En slik periode kan være alt fra tre måneder til tre år. Fastpris er som regel noe dyrere enn spotpris, men dette kan i enkelte tilfeller veies opp mot fordelene med forutsigbarhet og at du unngår ekstreme pristopper.

Spotprisavtaler

Spotprisavtaler er strømavtaler der prisen alltid følger den Nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot. Har du en spotprisavtale justeres prisen du betaler for strøm etter prisen på strøm på kraftbørsen. Du betaler da det samme for strømmen din som det de andre aktørene som handler på kraftprisbørsen gjør.

Fortum tilbyr kun strømavtaler basert på spotpris, fordi vi mener dette er mest gunstig for deg som kunde.

Les også: Slik forstår du strømregningen

Standard variabel pris

Dette er en vanlig avtale som ligger et sted mellom fastpris og spotpris. Avtalen følger utviklingen i strømmarkedet, det vil si spotpris, men strømleverandøren har plikt til å informere kunden om prisendringer 14 dager i forveien. I praksis betyr dette at prisen stort sett følger markedsprisen. Siden prisen endrer seg hver 14 dag vil den imidlertid ha et etterslep på to uker.

Påslag

Påslag er pristillegget som kraftleverandørene tar i tillegg til spotprisen du betaler. Dette utgjør kraftleverandørens inntjening. Påslag kan både være et fastbeløp, eller et beløp per kWt. Det er påslaget du må sammenligne med når du skal finne ut hvilken strømleverandør som har den billigste strømavtalen til spotpris.

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti er en frivillig garanti du kan kjøpe hvis du vil bidra til en økt satsning på produksjon av fornybar energi. Merkeordningen viser at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Gjennom Fortum kan du få avtaler med opprinnelsesmerket strøm som også innebærer profesjonell energirådgivning og avsetning av midler til Regnskogfondet.

Les også: Hva er opprinnelsesgaranti?

Nettleie

Du betaler ikke bare for strømmen du bruker, men også for distribusjon. Nettleie er det du betaler til selskapet som eier strømledningene til og fra boligen din. Prisen avhenger av nettselskap, type hovedsikring i huset ditt og personlig forbruk.

Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Disse kostnadene er hovedsakelig knyttet til investeringer, vedlikehold og vaktberedskap.

Som boligeier kan du ikke selv bestemme hvem du betaler nettleie til. Markedet for strømnett er ikke konkurranseutsatt, og det finnes kun én leverandør innenfor de forskjellige geografiske områdene. Under kan du lese om forhold som er knyttet til nettleie.

Effekttariff

Snart vil du få en «rushtidsavgift», eller effekttariff som en del av nettleien din. Det er en utfordring for strømnettet at mange av oss bruker mye strøm på samme tid. For å unngå høye topper i strømforbruket vil NVE at nettleien skal bli høyere dersom du bruker mye strøm på tider da nettet allerede er høyt belastet, typisk morgen og ettermiddag. Effekttariff er ennå ikke innført, men det vil komme i løpet av noen år.

AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer)

For å blant annet kunne muliggjøre en rushtidsavgift i strømnettet, har automatiske strømmålere blitt installert i alle husstander. AMS-målerne beregner forbruket ditt, og leverer avlesninger på timebasis slik at det faktiske strømforbruket ditt blir mer nøyaktig. Denne type detaljert informasjon om forbruksmønsteret ditt er ikke bare nyttig for nettleverandøren. Det gjør det også mulig for strømleverandører å utvikle produkter og tjenester som gir deg bedre innsikt over eget forbruk. Les mer om mulighetene på Norges vassdrag- og energidirektorats (NVE) nettsider

Les også: Smarte målere leser av strømmen din

Felles faktura

Heldigvis trenger ikke du holde orden på hvilke penger som skal til strømleverandøren og hvilke som skal til nettleverandøren. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innført regler som gjør at alle strømselgere skal kunne tilby én felles faktura for strøm og nettleie. Ordningen blir også kalt gjennomfakturering. Et hovedformål med dette innebærer at strømkundene enkelt kan bytte strømleverandør – uten å måtte gå fra en til to fakturaer.

Statlige avgifter

Den siste delen av strømregningen din består av moms og avgifter til staten. Ifølge beregninger Energi Norge har gjort for NRK utgjør denne delen hele 35 prosent av totalsummen på regningen din.

El-sertifikater

El-sertifikater er en avgift som alle strømselskaper er pålagt å kreve inn på vegne av myndighetene. El-sertifikater er en støtteordning som innebærer at produsenter som investerer i fornybar energi får inntekter fra salg av el-sertifikater. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon. Les mer om el-sertifikater på NVEs nettsider.

El-avgift

El-avgift er en avgift som pålegges alle som kjøper strøm fra strømnettet. Dette er en såkalt særavgift som ble innført i 1951, og som har blitt gradvis justert opp over tid. Avgiften kreves inn sammen med nettleien. Enova-avgift Alle netteiere er pålagt å kreve inn en avgift til det statlige Energifondet, som igjen har i oppgave å finansiere forskjellige energieffektiviseringstiltak. Fondet blir forvaltet av statsforetaket Enova, som driver med rådgivning innen energiøkonomisering og fornybar energi. Enova gir også økonomisk støtte til ulike enøk-tiltak for privathusholdinger.

Som du ser består strømregningen din av langt fler elementer enn det du betaler for strømmen du bruker. Ikke minst av miljøvennlige hensyn. Ved å bruke Fortum som strømleverandør tar du et miljøbevisst valg. Vårt hovedmål er å bidra til en verden som drives på bærekraftig energi. Hvis du vil vite mer om sammenhengen mellom energiproduksjon, forbruk og et grønnere valg, kan du finne ut mer her.

10 tiltak for en tryggere bolig

Abonnér på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonnér