Home Fortumbloggen Elektriske arbeider i egen bolig – dette må du vite

Hobbyelektrikere. Svart arbeid. Manglende dokumentasjon. Meldeplikt. Det syndes en del med elektriske arbeider i norske hjem. Konsekvensene kan bli fatale og kostbare, både for deg selv og andre.

Hobbyelektriker i egen eller andres bolig?

Undersøkelser viser at en del av oss er hobbyelektrikere, noe vi helt klart bør være ytterst forsiktig med å være. Feilmonteringer og arbeider som ikke er fagmessig utført, øker risikoen for brann – og tap av liv. Det øker også sjansen for at forsikringen ikke dekker eventuelle skader. Merk deg derfor først som sist:

#Må vite: Som ikke-faglært har du kun lov til å gjøre mindre arbeider.

Hva det innebærer, kan du lese mer om i artikkelen: Ikke gjør elektriske arbeider ved riving av vegg

Unngå svart arbeid - velg godkjente elektrikere

Dokumentasjonskrav er en viktig grunn til å ikke velge svart elektrikerarbeid, men den aller viktigste har selvfølgelig med sikkerhet å gjøre. Er du usikker på om elektrikeren du bruker er lovlig, kan du sjekke DSBs elvirksomhetsregister. Alle som er registrerte her, er godkjent av myndighetene.

Meldeplikt ved elektriske arbeider og feil

Det er bare virksomheter som er registrert i ovennevnte register som kan utføre og vedlikeholde elektriske anlegg i henhold til lovverket. De skal også skal sende melding til sentral tilsynsmyndighet, eller den de bemyndiger, før de begynner på en jobb med et nytt elektrisk anlegg - eller hvis de skal gjøre større endringer på et eksisterende anlegg.

Meldingen skal, ifølge §14 i FEL (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg), minst inneholde:

 • Eiers/byggherres navn og adresse samt adressen for anlegget
 • Forventet effektforbruk
 • Bruksområde for anlegget
 • Navn på installatør
 • Grensesnitt mellom utførende ved eventuelle delte entrepriser
 • Antatt tidspunkt for ferdigstillelse

Feil på el-anlegg

Hvis du mistenker at er feil i det elektriske anlegget, har du som eier plikt til å kontakte en registrert virksomhet for å få finne ut av det, og få utbedret eventuelle feil. Leietakere plikter å gi eier beskjed ved mistanke. (Har du leieboere kan det være smart å ta med dette i kontrakten.)

#Må vite: Feil på el-anlegg skal meldes. Det samme gjelder installasjon og større endringer på el-anlegg i boligen.

Et godt råd er å få fagfolk til å sjekke el-anlegget ditt minst hvert femte år.

Samsvarserklæring og dokumentasjon på elektriske arbeider

Som boligeier plikter du også i henhold til tidligere nevnte FEL å oppbevare dokumentasjon på at den elektriske installasjonen i boligen din er gjort riktig i henhold til regelverket. For mange kan det komme som et sjokk den dagen de skal selge boligen sin, og de oppdager at dette mangler. Dokumentasjonen skal nemlig overlates til ny eier ved boligsalg. Manglende dokumentasjon kan også by på trøbbel ved el-tilsyn.

Det er den virksomheten som har utført jobben som skal sørge for at du får en samsvarserklæring og en komplett «5 sikre-dokumentasjon».

 • Det betyr at du i tillegg til samsvarserklæringen skal ha følgende:
 • Risikovurdering
 • Kursfortegnelse
 • Sluttkontroll
 • Utstyrsdokumentasjon

#Må vite: Du plikter å oppbevare dokumentasjon om el-arbeider i boligen din.

Tenker du nå at det blir mye å holde styr på, i tillegg til alt annet du har papirer på om boligen din, er et godt råd å samle alt i boligmappa di. Du visste kanskje ikke hadde du hadde en? Da er du ikke alene.

Samle informasjon i boligmappa

Mange boligeiere vet heller ikke at de har sin egen digitale boligmappe på Boligmappa.no. Her kan eier samle dokumentasjon av dokumenter, bilder, kvitteringer og lignende. Når du bruker elektriker eller andre profesjonelle håndverkere, kan du be dem om å laste dokumentasjonen rett opp i din mappe.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen