stromvippa
- Alt du vil vite om strøm [en blogg fra Fortum]
stromvippa

Er elbiler rullende brannbomber?

Av Stian Mathisen 19. september 2017

bilbrann-iStock-587779986.jpg

Det hevdes i blant at elbiler er brannfarlige, og bør holdes unna parkeringsgarasjer. Vi har undersøkt om det stemmer.

Hvert år brenner det mange biler i Norge. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det 610 branner i 2014, mens tall fra forsikringsselskapene viser at det brenner omtrent 3500 biler i året.

Ifølge DSB viser tester av brannfaren i elbil at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til brann, men ytre varmekilder vil vanskelig kunne starte en brann i en elbil. DSB melder også at det ikke knyttes brannfare til elbiler som lades med utstyr som er forskriftsmessig oppført.

Elbil i parkeringsgarasjer

Det har ved flere anledning i norske medier blitt ytret frykt for brann i ladende elbiler, og særlig i parkeringsgarasjer.

Denne frykten er overdrevet, siden man enkelt kan montere godkjent utstyr for lading av elbil.

Så lenge man monterer et ladepunkt med en dedikert kurs, jordfeilbryter type b og en ladestasjon, er det ifølge DSB rimelig å anta at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenliknet med konvensjonelle biler.

− Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, uttaler sjefsingeniør Jostein Grav i DSB i en artikkel på direktoratets nettsider.

Elbil i kollisjon på veien

I tester gjennomført for DSB har kollisjoner med elbil blitt simulert for å undersøke hvordan bilen tar fyr og brenner.

For å undersøke dette ble en elbil sluppet fra 20 meters høyde ned på en betongkloss. Etter syv minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. At elbiler skal eksplodere og ta fyr ved kollisjon, er med andre ord en myte.

DSB påpeker at en kollisjon med slik voldsom kraft dessuten er lite sannsynlig på veiene:

− I testen ble elbilen sluppet ned på en betongkloss. Et slikt scenario, med massive ødeleggelser som resultat, er imidlertid lite sannsynlig. Fordi elbilene har de samme deformasjonssonene som andre biler, vil for eksempel en frontkollisjon absorbere kollisjonsenergien før batteriet blir skadet, sier Grav.

Slik sørger du for at bilen din lades trygt

Fortum er Nordens ledende operatør av offentlige ladestasjoner for elbil med Fortum Charge & Drive. Fortum tilbyr også nøkkelferdige hjemmeladestasjoner, slik at du kan være sikker på at bilen din lades trygt og forskriftsmessig på mest effektive måte. Les mer om Fortums komplette ladeløsninger her.

Kort oppsummering:

  • Ifølge Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) knyttes det ikke brannfare til elbiler som lader ved forskriftmessig oppførte ladepunkter
  • DSB melder også at ytre varmekilder vanskelig vil kunne starte brann i en elbils batteri
  • I undersøkelser gjennomført for DSB, begynte en elbil å brenne med synlige flammer syv minutter etter en kraftig kollisjon

Kilder:

Last ned gratis e-bok: Din guide til elbil Last ned nå

  Elbil
Stian Mathisen's photo

Av: Stian Mathisen

Stian Mathisen er kommunikasjonssjef i Fortum og redaktør for Strømvippa. Han har tidligere jobbet i Utenriksdepartementet og som journalist. Stian mener elektrifisering av samfunnet med strøm fra fornybare kilder i kombinasjon med bedre utnyttelse av jordas ressurser er viktige løsninger på klimautfordringene.

  • Skriv en kommentar

Søk i bloggen