Home Fortumbloggen Er elbiler rullende brannbomber?

Det hevdes i blant at elbiler er mer brannfarlige enn andre biler, og bør holdes unna parkeringsgarasjer. Vi har undersøkt om det stemmer.

Hvert år brenner det mange biler i Norge. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det 774 bilbranner i 2019, mens tall fra forsikringsselskapene viser at det brenner omtrent 3500 biler i året.

Ifølge DSB viser tester av brannfaren i elbil at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til brann, men ytre varmekilder vil vanskelig kunne starte en brann i en elbil. DSB melder også at det ikke knyttes brannfare til elbiler som lades med utstyr som er forskriftsmessig oppført.

Elbil i parkeringsgarasjer

Det har ved flere anledning i norske medier blitt ytret frykt for brann i ladende elbiler, og særlig i parkeringsgarasjer.

Denne frykten er overdrevet, siden man enkelt kan montere godkjent utstyr for lading av elbil.

Så lenge man monterer et ladepunkt med en dedikert kurs, jordfeilbryter type b og en ladestasjon, er det ifølge DSB rimelig å anta at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenliknet med konvensjonelle biler.

− Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, uttaler sjefsingeniør Jostein Grav i DSB i en artikkel på direktoratets nettsider.

Elbil i kollisjon på veien

I tester gjennomført for DSB har kollisjoner med elbil blitt simulert for å undersøke hvordan bilen tar fyr og brenner.

For å undersøke dette ble en elbil sluppet fra 20 meters høyde ned på en betongkloss. Etter syv minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. At elbiler skal eksplodere og ta fyr ved kollisjon, er med andre ord en myte.

DSB påpeker at en kollisjon med slik voldsom kraft dessuten er lite sannsynlig på veiene:

− I testen ble elbilen sluppet ned på en betongkloss. Et slikt scenario, med massive ødeleggelser som resultat, er imidlertid lite sannsynlig. Fordi elbilene har de samme deformasjonssonene som andre biler, vil for eksempel en frontkollisjon absorbere kollisjonsenergien før batteriet blir skadet, sier Grav.

Ytre varmekilder

En annen test viser at det ikke akkurat er lett å sette fyr på elbilens batteripakke ved hjelp av eksterne varmekilder.

− Det begynte etter hvert å brenne i plasten i bilen, men ikke i batteriet. Det var rimelig enkelt å slå ned flammene med samme innsatsmetoder og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin- eller dieselbil, kunne Grav fortelle.

DSB konkluderte i sine tester med at det ikke var høyere risiko for brann i parkerte elbiler enn for andre typer biler.

Kort oppsummering:

  • Ifølge Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) knyttes det ikke brannfare til elbiler som lader ved forskriftmessig oppførte ladepunkter
  • DSB melder også at ytre varmekilder vanskelig vil kunne starte brann i en elbils batteri
  • I undersøkelser gjennomført for DSB, begynte en elbil å brenne med synlige flammer syv minutter etter en kraftig kollisjon

 

Les gjerne også:

 

Kilder:

 

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen