Dec 23, 2021 12:00:00 AM
2 Min

Flyttbar ovn kan starte brann om natten

Flyttbare ovner skal ikke være hovedkilden til oppvarming i hjemmet!

Det er tid for innekos i det vi entrer de kaldere årstidene. Temperaturen ute svinger daglig og mange tyr til frittstående ovner for å få tilstrekkelig varme. Slike ovner er ment som supplement til hovedoppvarmingen i boligen, og kan innebære brannfare ved feil bruk. Det tryggeste er å sørge for at de fastmonterte varmekildene i huset gir tilstrekkelig varme.

Ikke uten tilsyn

Det finnes flere typer frittstående ovner; vifteovner, glødeovner, en kombinasjon av disse og oljefylte ovner. Som hovedregel er nyere ovner langt sikrere enn eldre, og det er montert sikring på de fleste som skal gjøre ovnene tryggere, som termostater, vippebryter (som slår av strømmen om ovnen velter), overopphetings- og smeltesikringen og andre lure løsninger.

LES OGSÅ: Livsfarlig lading om natten

Det gir en viss trygghet, men likevel oppfordrer blant annet brannvesenet til at disse ovnene kun brukes når det er folk til stede og at de ikke benyttes når man sover, slik at man kan begrense omfanget av skaden om uhellet skulle være ute.

Hvordan kan en ulykke skje med en flyttbar ovn?

De største farene med oljefylte ovner er at oljen lekker eller at ovnen velter. Vifte- og glødeovner kan bli overopphetet, gjerne om de står for nære noe eller har samlet mye støv. De kan ved feil gjøre underlaget så varmt at det oppstår brann og de kan ved uhell bli tildekket eller veltes. Alt dette er langt enklere å stoppe før det blir kritisk om det skjer mens folk er våkne og er til stede.

Som med alt av elektrisk utstyr er det viktig å følge monteringsanvisning og sikkerhetsinformasjon som følger med produktet. De fleste frittstående ovner kan ikke brukes i våtrom, og bør ikke brukes i barnerom. Bruk aldri skjøteledning på en varmekilde, og koble aldri til strøm på en oljeovn som lekker. Pass også på at ovnen er i metall, ikke plast (det gjelder særlig dekselet på undersiden) for å unngå oppheting og brann i underlag.

Bedre søvn og lavere strømforbruk

Det er større fare for at det skjer noe uforutsett med flyttbare ovner enn med fastmonterte panelovner. Skjer det noe med ovnen når man ligger og sover, er det vanskelig å oppdage før det er for sent. Samtidig kan det ha positive effekter å ha lavere temperatur i huset på natten, som hyggeligere strømregning, bedre inneklima og bedre søvn.

Kort oppsummert

  • Ikke ha frittstående ovner på om natten, og aldri i barnerom
  • Sørg for at husets fastmonterte varmekilder gir tilstrekkelig varme
  • Alle ledninger må være hele, ovnen må ikke ha skade, oljeovnen må ikke lekke
  • Ovnen må stå på et stødig, ikke brannfarlig underlag
  • Ikke bruk skjøteledning på varmeovner

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen