Home Fortumbloggen 1. september innføres den nye strømstøtteordningen

For å hjelpe husholdningene med å håndtere høye strømpriser innførte regjeringen en strømstøtteordning i desember 2021. Fra 1. september 2023 innføres en ny beregning for hvordan strømstøtte utbetales, og fra 1. januar 2024 blir den noe justert. Den nye ordningen skal være lettere å forstå og mer rettferdig for deg som strømforbruker. Les videre om hvorfor dette kan være en god nyhet for deg.

Hvordan fungerer den nye strømstøtten?

Den nye strømstøttemodellen tar utgangspunkt i den faktiske strømprisen den timen du benytter strømmen. Kort forklart kjøpes strøm fra en strømbørs, Nord Pool, hvor strømprisen endres fra time til time. Dette kalles spotprisen.  Overskrider spotprisen 91,25 øre/kWh (inkl. mva), så dekkes en sats av den resterende spotprisen av strømstøtte. Per 1. januar er strømstøttesatsen på 90 %.

Eksempel:

  • kl 15:00: Spotprisen er 200 øre/kWh. 200 – 91,25 = 108,75 øre/kWh. 90 % av 108,75 øre/kWh dekkes, som vil si at man får en strømstøtte på 97,88 øre/kWh denne timen – som gir en reell spotpris på 102,12 øre/kWh
  • kl 16:00: Spotprisen er 150 øre/kWh. 150 – 91,25 = 58,75 øre/kWh. 90 % av 58,75 øre/kWh dekkes, som vil si at man får en strømstøtte på 52,88 øre/kWh denne timen – som gir en reell spotpris på 97,12 øre/kWh
  • kl 17:00: Spotprisen er 60 øre/kWh. Spotprisen har ikke overskredet 91,25 øre/kWh, og det er dermed ingen strømstøtte denne timen.

Hvor mye du skal få i strømstøtte per måned, blir lagt sammen time for time. Beløpet du skal få i støtte, blir trukket fra på nettleien din. Fortum tilbyr gjennomfakturering, som betyr at du får faktura og nettleie på én faktura – dersom Fortum har avtale om gjennomfakturering med ditt lokale nettselskap. Med gjennomfakturering får du altså kun én faktura, og her blir strømstøtten trukket fra, slik at du slipper å eventuelt legge ut for strømstøtten.

Les mer om Fortums gjennomfakturering her.

Forskjellen mellom den nye og den gamle strømstøttemodellen

Den tidligere strømstøttemodellen tok utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for måneden i ditt aktuelle prisområde, og ikke hva prisen var da du faktisk brukte strømmen. Det gjorde at man ikke visste hva strømstøtten ble på før etter at måneden var over, og at man kunne få strømstøtte for en høyere eller lavere pris enn den strømprisen man selv hadde betalt. Ofte førte det til at man fikk strømstøtte basert på en lavere strømpris, ettersom prisen ofte er høyere i perioder hvor det er vanlig å bruke mye strøm.

Den nye modellen er mer tilpasset ditt eget strømforbruk enn det den gamle var. Når man nå i stedet får strømstøtte basert på faktisk timespris når man bruker strømmen, så vil man til en hver tid kunne vite hvor mye man får tilbakebetalt av den strømmen man har brukt. Støtten blir basert på den prisen man selv har betalt, uavhengig av når på døgnet man brukte strømmen.

Fornuftig strømforbruk er fortsatt viktig

Likevel er det viktig å være klar over at årsaken til høye strømpriser er at etterspørselen er stor sammenlignet med tilgjengelig strøm. Det er hensiktsmessig å fordele strømforbruket på grunn av strømnettets kapasitet. Derfor ble det i fjor innført en ny nettleiemodell som belønner deg for å spre strømforbruket utover dagen. Hvor mye du må betale i nettleie, påvirkes nå av et såkalt kapasitetsledd. Kapasitetsleddet er et beløp per måned som beregnes etter hvor mye strøm du brukte samtidig i løpet av timene du hadde høyest forbruk forrige måned. Det viktigste tiltaket du kan gjøre for å redusere dette kapasitetsleddet, er å unngå å bruke for mye strøm samtidig.

Les mer om ny nettleiemodell her.

Vi anbefaler derfor å fortsette med fornuftig strømforbruk: Spar strøm der du kan – spesielt når strømprisen er høy. Husk at den rimeligste strømmen er den du ikke bruker.

Usikker på ditt eget strømforbruk og hva du får i strømstøtte? I Fortum-appen får du daglig, ukentlig og månedlig status på forbruk i både kilowatt-timer og kroner, inkludert fortløpende strømstøtte.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen