Home Fortumbloggen Hva er grønne billån?

Elbiler har tatt over som den mest solgte biltypen her til lands. Mye på grunn av norsk avgiftspolitikk, men også fordi stadig flere elektriske biler appellerer til både familiebruk og langdistansekjøring. Miljøgevinsten bilene bringer har dessuten gjort at flere finansieringsinstitusjoner tilbyr grønne billån. Er de egentlig mer gunstige enn vanlige billån?

Norske myndigheter har et mål om at alle nye biler solgt etter 2025 skal være nullutslippsbiler. Dette er likevel bare en av grunnene til en høy etterspørsel etter elbiler. Prisene på brukte elbiler holder seg også godt over tid, slik har det ikke alltid vært. Da er det en fordel at flere finansieringsinstitusjoner tilbyr såkalte "grønne billån".

Grønne billån, også kalt klimalån, er lån til bil som tilbyr gode lånebetingelser. Kravet er at lånet går til kjøp av en miljøvennlig bil som tilfredsstiller visse kriterier.

- Ideen her er at du som kunde blir belønnet med de beste betingelsene selskapet tilbyr om du velger elbil, eller andre lavutslippsmodeller, forteller Svein Kåre Haaland, daglig leder Dahles Auto Sarpsborg AS.

Hvem tilbyr grønne billån?

Fra bankene begynte å kaste seg på ideen om klimavennlige billån var S´banken, Sparebank1, NAF, Santander og DNB tidlig ute. Senere har de fleste finansieringsinstitusjonene kastet seg på bølgen for å kapre de grønne elbilistene. 

Også mindre og mer lokale banker har begynt å tilby grønne billån. Et eksempel på dette er AS Financiering, et datterselskap av Sparebanken Øst som spesialiserer seg på billån. Det kan derfor lønne seg å gjennomføre et raskt Google-søk på din lokale bank og veie kostnadene opp mot andre for å få det mest lønnsomme lånet.

Betingelsene for grønne billån er nedfelt i bilens utslipp som vi kommer tilbake til litt senere. Våre stikkprøver gjort høsten 2021 viser at det er noen små prosentpoeng å spare på grønne billån fremfor ordinære billån. Ofte ligger de mellom 0,2 og 0,4 prosentpoeng lavere på effektiv rente. Da la vi inn nybilpris på 600.000 med 50.000 kroner i egenandel og nedbetalingstid på 5 år. 

Hvorfor ønsker banker å tilby grønne billån?

Det er sannsynligvis flere grunner til at diverse norske banker ønsker å tilby grønne billån til sine kunder. Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver hos DNB, forklarer at de tilbyr miljøvennlige lån fordi det etterspørres av kundene. Han trekker også frem miljøhensynet.

- DNB tilbyr flere og flere «grønne» produkter fordi vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret for det grønne skiftet, sier han.

Hvilke kriterier stilles for at bilen skal regnes som klimavennlig?

Svein Kåre Haaland i Dahles Auto poengterer at man bør være oppmerksom på at det varierer litt fra selskap til selskap hvor de legger listen for hva som kvalifiserer for grønne billån, men det er likevel  noen krav å innfri for at bilen skal godkjennes som klimavennlig;

  • Bilen slipper ut mindre enn 120 g/km (bensin, diesel med filter, hybrid).
  • Elbiler
  • Etanolbil E85
  • Natur- og biogassbiler

 

Statens Vegvesen sine nettsider kan du selv sjekke utslippet på din drømmebil og om den kvalifiserer til et grønt billån.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen