Home Fortumbloggen Hva skjer med strømavtalen når noen dør

Det er mange praktiske ting som skal ryddes opp i når noen dør. Regninger skal betales, og bank, forsikring, strøm og andre typer avtaler eller abonnement må håndteres og avsluttes. For mange blir dette tungt i dobbelt forstand.

I tillegg til å stå midt i sorgen over den avdøde, kan det også være krevende å få orden på alt det praktiske. Vi i Fortum får jevnlig henvendelser fra pårørende som lurer på hva de skal gjøre med strømavtalen til den avdøde. Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan.

Avdødes ektefelle eller samboer? Da kan du overta abonnementet

Likevel er det ikke alltid helt rett-frem. Den døde er nemlig fortsatt beskyttet av personvernet, noe som betyr at strenge regelverk må følges. Dette gjelder også for Fortum.

Dersom den pårørende er ektefelle eller samboer, og står registrert med samme adresse som den avdøde, er det relativt enkelt. Da kan den pårørende enkelt flytte strømmen over på seg selv eller bestille ny strømavtale i sitt eget navn – enten på våre nettsider eller via en av våre kundebehandlere.

Dette må andre etterlatte skaffe for å ordne det praktiske

For alle andre pårørende, derimot, kreves det en skifteattest for at han eller hun kan få informasjon, avslutte eller endre kundeforholdet til den avdøde.

Skifteattesten er en bekreftelse på at en person er død, og den gir oversikt over hvem som er arvinger i et bo – og som har overtatt ansvaret for å gjøre opp avdødes gjeld.

Det eneste vi har lov til å gjøre uten at det foreligger skifteattest, er å sende betalingsinfo på ubetalte regninger. Men da kan vi kun sende det til den adressen som er registrert på avtalen. Ønsker den pårørende fakturakopi, må vi altså ha skifteattest.

Slik får du en skifteattest

For å få en skifteattest må arvingene fylle ut skjema for arv og skifte. Når det er gjort sendes eller leveres det til tingretten der den avdøde bodde.

Etter at tingretten har mottatt skjemaet, og sjekket at alle vilkår er oppfylt, tar det normalt én til to uker før det blir sendt ut skifteattest. De pårørende kan da bruke skifteattesten for å få tilgang til avdødes bankkonto eller annen formue, til å dekke gjeld og utgifter, undertegne dokumenter og utføre andre handlinger på vegne av dødsboet, opplyser Norges domstoler.

Når vi har mottatt skifteattest kan vi hjelpe den pårørende med å gjøre opp kundeforholdet til den avdøde.

Kan ta flere uker å få skifteattest – hva gjør man da?

Men av og til tar det lengre tid før skifteattesten er på plass. Tidvis blir kundesenteret vårt kontaktet av fortvilte pårørende, som ønsker å ordne opp – kanskje etter mor, far eller besteforeldre – men som ikke får gjort noe, ei heller betalt den avdødes regninger.

En vanlig årsak til at det drøyer med skifteattest, er at kun en eller noen av arvingene har undertegnet skjemaet for arv og skifte. Da må det normalt gå 60 dager etter dødsfallet før tingretten kan gi skifteattest, i og med at arvingene har tilsvarende frist på å påta seg gjeldsansvaret. Tingretten kan likevel bestemme en annen frist, men da må arvinger som ikke ønsker å påta seg gjeldsansvaret, samtykke skriftlig til at tingretten utsteder skifteattest før det er gått 60 dager, ifølge Norges domstoler.

Vi har full forståelse for at det kan være frustrerende, også når regningene forfaller og ender hos inkasso. Men eventuelle inkassovarsler og inkasso vil bli fjernet når vi har mottatt skifteattest.

Inkassoselskapets tips til pårørende

Lowell Norge, som er inkassoselskapet til Fortum, bekrefter dette. Likevel har de noen råd til pårørende.

- Dersom pårørende ikke har skifteattesten klar, så kan pårørende kontakte oss for å gi beskjed om dødsfallet. Det er ofte bedre enn å vente på at vi selv fanger det opp via jevnlige sjekk i Folkeregisteret, for det kan ta lenger tid, sier Sebastian Andresen, fagansvarlig i Lowell Norge.

Han legger til at når noen dør, så blir det skrevet en dødsattest av en lege, som igjen melder dødsfallet videre til Folkeregisteret.

Om pårørende tar kontakt og gir beskjed om at kunden er gått bort, så sjekker Lowell opp registrert dato for dødsfallet i Folkeregisteret og setter sakene i riktig prosess. Da unngår man at det sendes ut unødvendige purringer i saken, eller at saken går videre i inkassoprosessen.

– I henhold til rutinene våre fjerner vi alle påløpte saksomkostninger og tilbyr at de pårørende kun betaler opprinnelig fakturabeløp, så lenge saken er registrert til inkasso etter dødsdatoen som er oppført i Folkeregisteret. Når fakturakravet er betalt, avslutter vi saken hos oss.

Dersom faktura ble sendt til inkasso før dødsfallet, må påløpte saksomkostninger betales, informerer han.

- Vår anbefaling er uansett at pårørende kontakter oss snarest mulig dersom de er klar over at en faktura er sendt til oss, uavhengig av om de har fått skifteattesten på plass eller ikke, sier Andresen.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen