26. mars 2021
4 Min

Hvorfor markerer vi Earth Hour?

Lørdag 27. mars markeres Earth Hour verden over. Hvorfor gjør vi det? Her er hvordan du kan bidra i kampen mot klimaendringene.

– Gjennom Earth Hour ønsker vi å markere at vi står sammen mot klimaendringene og tap av natur på en synlig og visuell måte. I en tid som nå, hvor vi ikke kan være sammen fysisk, er dette kanskje enda viktigere enn før, forteller Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Lørdag 27. mars går årets Earth Hour-markering av stabelen. Det startet som en enkel markering i Sydney i Australia i 2007, men det tok ikke lang tid før flere lot seg inspirere, og bevegelsen vokste raskt. WWF gjennomførte Earth Hour første gang i Norge i 2009, og siden har den vært markert her årlig.

– I 2020 deltok hele 190 land verden over. Nå er Earth Hour verdens største grasrotbevegelse for miljøet, og tar sikte på å engasjere både enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter over hele verden, sier Andaur.

– Målet er å sikre oppmerksomhet om vår tids store utfordringer, og at det haster å løse dem. Bevegelsen har vært avgjørende for å folkeliggjøre klimaengasjement over hele jorda.

Overforbruk av naturen utgjør en stor trussel

2020 var et år preget av pandemi, skogbranner og ekstremvær. Det var året hvor vi virkelig fikk se hvor avhengige vi er av naturen rundt oss. Naturen gir oss alt vi trenger for å leve – både mat, vann og luft, men også beskyttelse mot store katastrofer, flom og sykdommer.

– Vi vet ikke sikkert hvordan koronaviruset oppsto og ble smittsomt for mennesker. Men, det vi vet, er at vårt overforbruk av naturen utgjør en stor trussel for folkehelsen. En rekke tidligere epidemier og sykdomsutbrudd har startet ved at virus har tatt spranget over fra ville dyr og husdyr til mennesker. Hvis vi ikke endrer vårt forhold til naturen, står vi i fare for å oppleve nye, farlige pandemier i fremtiden, forteller Andaur.

Selv om det til tider kan være vanskelig å holde motet oppe, og særlig under en pandemi, kan vi oppnå store ting når vi står sammen.

wwf_karoline-andaur_foto_wwf-linda-manner
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur. Foto: © WWF / Linda Manner.

– Kanskje vi mer enn noen gang trenger følelsen av fellesskapet Earth Hour gir?

Slik kan hver enkelt av oss bidra

Det kan være vanskelig å vite hvordan du som enkeltperson kan bidra i kampen mot klimaendringene, men alle kan gjøre en forskjell for naturen og klimaet – hvert eneste positive bidrag teller. Her er noen tips fra generalsekretær Andaur om hvordan du kan bidra:

 • Engasjer deg, og sørg for å ta de beslutningene som er best for klimaet. Enten det er i hverdagen hjemme, i beslutninger på jobb, i møte med andre mennesker og i hva som opptar oss.
 • I hverdagen kan du gjøre enkle ting som å bruke mindre engangsplast, ikke kaste søppel i naturen og bruke kollektivtransport fremfor å kjøre egen bil.
 • Bruk stemmeretten til å stemme på partier som tar klima- og naturkrisen på alvor, og spre kunnskap ved å snakke med venner og familie om miljøproblemene.
 • Snakk med lokalpolitikere og krev svar på hvilke planer kommunen din har for å tilrettelegge for lavutslippssamfunnet.
 • Vær en stemme for de stemmeløse, som dyr, natur og generasjonene som kommer etter oss.


Kan motivere og inspirere alle i kampen mot klimaendringer

Andaur har inntrykk av at engasjementet for Earth Hour i Norge er stort. I 2020 arrangerte de en digital konsert rett i forkant av markeringen med over 15 000 deltakere. I tillegg ser de at mange byer og kommuner oppfordrer innbyggerne sine til å delta på eget initiativ.

Både Slottet, Den Norske Opera & Ballett, Nidarosdomen, Holmenkollen og Stortinget har pleid å delta i markeringen. Internasjonalt har alt fra Eiffeltårnet i Paris, Colosseum i Roma, pyramidene i Egypt til Kreml i Russland, Brooklyn Bridge i New York og Golden Gate Bridge i San Francisco gått i svart under Earth Hour.

– Det sender et kraftfullt signal. Med både internasjonale og nasjonale aktører viser vi at vi står sammen – på tvers av landegrenser og kulturer. I Norge håper vi at en felles markering er med på å motivere og inspirere alle til å fortsette kampen mot klimaendringer og tap av natur.

Slik påvirker klimaendringene oss:

 • Klimaendringene påvirker alt fra polene til tropene, og fra fjellene til havene.
 • Vi kjenner allerede effekten av endringene ved at vanntilgangen minker, ekstremvær skjer hyppigere og voldsommere, skoger brenner, breer smelter og korallrev dør.
 • For å unngå de mest katastrofale klimaendringene, må de globale utslippene av klimagasser reduseres raskt.
 • Fossil energi må fases ut, og vi må bli et bærekraftig samfunn basert på ny teknologi og fornybar energi, og ta vare på naturen – som vi er helt avhengig av.
  Kilde: WWF

 

Visste du at …

I Fortum jobber vi aktivt med å fremskynde skiftet til renere energi, lavere karbonutslipp og en mer bærekraftig bruk av jordas naturressurser. Vi investerer i fornybar energi, og leter hele tiden etter nye måter å forbedre og optimalisere dagens energiproduksjon. I tillegg forvandler vi avfall til verdi, med mål om å redusere behovet for å tappe moder jord for de begrensede ressursene.

Les mer om Grønt valg, strømavtalen som hjelper deg å bruke mindre strøm.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonner