Home Fortumbloggen Trenger jeg jordfeilbryter til lading av elbil?

Mange lader elbilen uten jordfeilbryter eller jordfeilvern type B. Det kan i verste fall føre til farlige ulykker både for elbileieren og for naboene.

Det er helt trygt å lade elbiler i private boliger, men det er viktig at man har et ladepunkt som følger sikkerhetsforskriftene.

Et av kravene som norske myndigheter har satt til ladepunkt for elbil, er at det skal benyttes en egen kurs til ladepunktet som har en jordfeilbryter type B.

Hva er en jordfeilbryter? 

En jordfeilbryter er en bryter som slår av strømmen i kursen den er koblet til dersom den oppdager at det er en jordfeil. Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte deler av det elektriske anlegget, eller i direkte kontakt med jordleder. Jordfeil kan for eksempel oppstå i en varmtvannsbereder, varmekabler eller ved at en spiker eller skrue treffer en ledning.

Får du støt i kontakt med elektrisk utstyr, så er det et tegn på at det er jordfeil et sted i det elektriske anlegget ditt eller hos en av naboene dine som er koblet til samme strømnett som deg.

Og hva er så spesielt med en jordfeilbryter type B? 

En jordfeilbryter type B sikrer kort forklart anlegget mot likestrømsfeil. Et elbilbatteri lades med likestrøm (også kjent som DC – Direct Current), mens strømnettet vi bruker i norske boliger er vekselstrøm (også kjent som AC – Alternating Current). 

Med en jordfeilbryter type B sikrer du at likestrøm ikke flytter seg fra batteriet i elbilen og tilbake inn i det elektriske anlegget i boligen din. Dette kan medføre at A-klasse (eller tidligere AC-klasse) jordfeilbrytere kan få redusert utløsefunksjon, og i verste fall ikke løse ut på øvrige jordfeil i installasjonen.

I Norge har det blitt bestemt at alle elbilladere skal ha jordfeilbryter klasse B forankoblet fordi man ikke vet hva slags bil som kobles til, og dermed hindre en unødvendig dokumentasjonsprosess.

Kan virke inn på forsikringssaker

Dersom uhellet skulle være ute, og du har benyttet en stikkontakt eller et annet type ladepunkt uten jordfeilbryter type B, vil det kunne påvirke et eventuelt forsikringskrav.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen