Home Fortumbloggen Er leasing av elbil også momsfritt?

Leasing er et populært alternativ til å kjøpe ny bil. Dette alternativet er også blitt tilgjengelig for elbil, men fungerer det på samme måte?

Leasing av bil, fremfor å kjøpe en egen, har de siste årene blitt et populært alternativ til å kjøpe egen bil. Privatleasing eksploderte i perioden rundt 2013 og mangedoblet seg de neste årene. I 2016 ble 26 000 biler leaset ut til privatpersoner. Det er også mulig å lease elbil, og nå er det også momsfritt, på samme måte som kjøp av elbil. 

Leasing, som det meste annet, bringer med seg både fordeler og ulemper. Det kan være lurt å huske at leasing ikke er lovregulert, og kontrakten regulerer derfor plikter og rettigheter. Husk derfor å undersøke vilkårene nøye før avtalen inngås. 

Les mer om hva det koster å kjøpe og eie elbil på vår samleside: Passer elbil for meg?

Leasing av elbil

- Leasing av elbil fungerer på samme måte som leasing av en bil med forbrenningsmotor. Du har full bruksrett i hele leasingperioden. Etter endt leasingperiode tar utleierne hånd om bruktbilen, forteller Svein Kåre Haaland, daglig leder for Dahles Auto i Sarpsborg.

Leasing innebærer en månedlig leiepris. Leieprisen varierer med verdien på bilen. Derfor vil leasing av mange elbiler være dyrere enn å lease en bil med forbrenningsmotor, men dette varierer. Prisen dekker som regel renter, verditap på bilen under leasingperioden og selve bruken av bilen. 

Fordeler ved leasing

Ifølge Haaland er det flere fordeler ved å lease bil. Hovedfordelen er forutsigbare månedlige kostnader og enkelt bilhold. Man slipper også å ta opp lån for å kjøpe bil og frigjør derfor egenkapital til boligkjøp, noe som kan være en fordel i områder med prispress på boligmarkedet. 

Ved leasing trenger du heller ikke tenke på verdifallet ved et senere salg. Samtidig kan bilen også byttes når leasingperioden er over, vanligvis etter tre år. Dette er en fordel for de som vil bytte bil ofte.

Haaland trekker til slutt frem at mange av fordelene ved å kjøpe en egen elbil, også innfris ved leasing. Disse fordelene inkluderer at man ikke betaler bomavgift ved bompasseringer i Norge, gratis parkering på mange offentlige områder og gratis lading enkelte steder. Dessuten slipper man å betale moms ved leasing av elbil, vinterhjul og annet utstyr som leveres med bilen. 

Ulemper ved leasing

Det trekkes likevel frem at ulempene kan i blant være større enn fordelene, på grunn av risikoen for «sjokkregninger». Man må ved endt leasingperiode betale for «unormal slitasje» på bilen. 

Hva som ansees som unormal slitasje er utarbeidet som en bransjenorm av Norges Bilbransjeforbund og Finansieringsselskapenes Forening, men det kan likevel oppstå uenigheter mellom utleier og leietaker over hva som er unormal slitasje. Før innlevering kan det derfor lønne seg å ta bilen til NAF for en vurdering.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen