stromvippa
- Alt du vil vite om strøm [en blogg fra Fortum]
stromvippa

Nyttig å vite før du bygger garasje

Av Stian Mathisen 27. mars 2017

bygge_garasje.png

Går du med planer om å bygge garasje, er det mye du bør sette deg inn. Her følger en huskeliste over noen av de viktigste punktene. 

Husk at du har ansvaret for at garasjen ikke kommer i konflikt med lovverket. Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang. Ta kontakt med en snekker som kan gi deg råd underveis. Snakk også med naboen. Selv om du ikke sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.

Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør

Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider. Finn ut om du trenger tillatelser fra andre myndigheter før du starter byggingen. Sjekk vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig med tanke på vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Strøm til elbil

Tenk på hvilke behov du vil få litt frem i tid. Selv om du ikke har en elbil nå, vil du trolig ha det i fremtiden. Norske myndigheter har satt som mål at alle biler som selges her i landet i 2025 skal være uten lokale utslipp.

Det er viktig å huske på at lading av elbilen trenger en egen dedikert kurs i sikringsskapet ditt. Du bør også sette opp en dedikert hjemmeladestasjon for elbilen, i stedet for å lade den på en vanlig stikkontakt. En hjemmeladestasjon tillater at du kan lade bilen med høyere effekt enn det som er tillatt med vanlig stikkontakt, i tillegg er det tryggere og enklere.

Strømkabelen som går fra sikringsskapet til hjemmeladestasjonen må ha et tverrsnitt på minst 2,5 mm² dersom du ønsker å lade bilen raskere enn det som er tillatt på en vanlig stikkontakt. Ta også høyde for at du kanskje må grave mellom huset og garasjen for å legge ned strømkabelen.

Sørg også for at du har tilstrekkelig med strøm tilgjengelig til de andre oppgavene du trenger å gjøre i garasjen. Elektriske verktøy kan trekke mye strøm, så snakk med en elektriker som kan hjelpe deg med planleggingen før du setter i gang.

FØLG STRØMVIPPA PÅ FACEBOOK FOR FLERE ARTIKLER OM STRØM!

Hvor stor kan garasjen være?

Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter. Det skal være minimum en meter fra garasjen til nabogrensen, til huset eller annen bygning på tomten din. Garasjen kan ikke ha kjeller, ha kun en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft. Maksimal mønehøyde er fire meter (gesimshøyde tre meter). Skulle du ha behov for å gå utover disse reglene må du gjennom en søknadsprosess.

Når garasjen er ferdig

Gi beskjed til kommunen når garasjen er ferdig, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg» som er unntatt søknadsplikt.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre selv av elektrisk arbeid når du river en vegg

Husk, det er alltid bra å ha med fagfolk på laget. De kan faget sitt, og de vet hvilke lover og regler man må forholde seg til!

Har du noen gode tips til hva man bør tenke på når man bygger garasje? Del dem gjerne med oss i kommentarfeltet nedenfor! 

Kort oppsummert

  • Garasjen må følge alle lover og regler
  • Viktig å bruke fagfolk, ikke minst til rådgivning
  • Garasje under 50 kvadratmeter er unntatt søkeplikt
  • God planlegging i forkant med tanke på strømuttak etc. er viktig
Husk egen ladestastasjon med dedikert kurs til lading av elbil

Last ned gratis sjekkliste: 10 tiltak for en tryggere bolig Last ned nå

Stian Mathisen's photo

Av: Stian Mathisen

Stian Mathisen er kommunikasjonssjef i Fortum og redaktør for Strømvippa. Han har tidligere jobbet i Utenriksdepartementet og som journalist. Stian mener elektrifisering av samfunnet med strøm fra fornybare kilder i kombinasjon med bedre utnyttelse av jordas ressurser er viktige løsninger på klimautfordringene.

  • Skriv en kommentar

Søk i bloggen