Home Fortumbloggen Slik kjemper Norge mot nettsvindlerne

Svindel er et stort samfunnsproblem, men det er flere gode initiativ på gang. Her er fire nye tiltak som verner oss mot digital kriminalitet.

Siden 2020 har svindelforsøk økt med 1000 prosent. Bankene tapte nesten 1 milliard kroner på digital svindel i 2023 og politiet innrømmer at svindel har blitt et stort samfunnsproblem. Slik jobber politiet, finansnæringen, telecomaktører og myndighetene for å beskytte oss mot nettkriminelle.

Ny finansavtalelov gir bedre vern mot svindel

Loven trådte i kraft 1. januar 2023 og innebærer at banken må ta et større økonomisk ansvar for svindel i bank.

Egenandel ved svindel har blitt redusert fra 1 200 kroner til 450 kroner. Men denne gjelder ikke dersom det er du som selv er skyld i svindelen. Hvis du har vist grov uaktsomhet og ikke beskyttet personlig kode, kodebrikke/app og passord, er egenandelen fortsatt 12 000 kroner. Det kan derfor være lurt å ta alt av forholdsregler for å sikre din personlige informasjon så godt du kan. 

Med ID-vakt fra Fortum vil du få både tips og råd til hvordan du best kan beskytte deg mot svindel på nett. I tillegg overvåker vi informasjonen din kontinuerlig og sender deg melding dersom den kommer på avveie. 

Register som skal stoppe «spoofing» og «smishing»

Norske teleselskaper blokkerer og sladder årlig over 100 millioner telefonsamtaler som mistenkes å være svindel
«SMS SenderID-registry» er en tjeneste flere mobilnetteiere tilbyr. Etater som Skatteetaten, politiet og Nav anbefales å sette SMS-navnet på en hvitliste som knyttes opp mot en kontrollert avsender. Meldinger fra avsendernavn som ikke er hvitlistet, kommer dermed ikke gjennom.

Informasjonskampanje om svindel

Krafttaket mot svindel heter NO WAY – du lurer ikke meg!

Nettstedet svindel.no ble lansert i mai 2024. Kampanjen er laget for å samle informasjon og nyheter om svindelmetoder og tilby forebyggende råd.

Finansnæringens budskap handler om at det er viktig at hver enkelt av oss blir bedre til å avsløre svindelforsøk mot oss selv. De kaller forebyggingsarbeidet et «selvforsvar mot svindel».

Har du ID-vakt fra Fortum vil du få praktisk hjelp hvis uhellet er ute, og vi vil følge saken din hele veien til mål.


3 offentlige tiltak mot digital kriminalitet

  • Økokrim har opprettet en ny bedragerienhet på Gjøvik. Enheten skal jobbe både med forebygging og etterforskning av bedrageri og svindel.
  • I år kan du politianmelde bedragerisaker på nettet i stedet for personlig oppmøte.
  • Regjeringen lanserer 47 tiltak for å gjøre det vanskeligere å drive med økonomisk kriminalitet i Norge. Blant forslagene er bedre kommunikasjon og samarbeid med Økokrim, Skatteetaten, Finanstilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

 

"Siri" ble svindlet - les hennes historie

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen