Home Fortumbloggen Slik var strømåret 2023

Strømmarkedet i 2023 hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris enn i 2022, og det er flere årsaker til dette. Vi har vært flinkere til å redusere strømforbruket vårt når prisene er høye, europeiske kraftpriser har sunket, og det har vært mye vann i vannmagasinene. Les mer om strømåret 2023 her, og få en liten pekepinn på hvordan strømprisene kan bli i 2024.

2023 startet med årets høyeste strømpriser. Prisen var deretter stort sett fallende frem til slutten. Av året, til tross for noen svingninger. Samtidig var prisforskjellene i de ulike prisområdene store, og Nord-Norge og Sørlandet hadde en månedlig snittprisforskjell mellom 50 øre og en krone per kilowattime. Les mer om historiske strømpriser.

Strømpriser_2023R

Strømpriser for 2023: Gjennomsnittsprisen har stort sett vært fallende frem til slutten av året. Som vist i grafen, har prisene holdt seg godt under avslutningen av 2022.

Redusert strømforbruk i første halvår

I første halvdel av 2023 hadde vi et relativt lavt strømforbruk. Nivået er tilsvarenede 2022, men det er 10 år siden forbruket var på et så lavt nivå siden da. Denne nedgangen skjedde samtidig som media satte søkelys på de økte strømprisene. Mens strømprisene falt i starten av 2023, holdt strømforbruket seg fortsatt like lavt som året før.

I det andre halvåret ble det derimot brukt mer strøm sammenlignet med samme periode året før. Dette kan først og fremst forklares med de lave strømprisene vi hadde på høsten i store deler av landet. Selv om Sørlandet ikke opplevde samme prisnedgang, økte også forbruket i denne regionen. Totalt sett brukte vi mer strøm i år enn det vi gjorde i fjor.

Ønsker du konkrete tips om hvordan du kan spare strøm, anbefaler vi at du tar en tur innom vår stømsparetipsside. Er du allerede Fortum-kunde, finner du alle disse tipsene i appen og på Min side.

Økt vanntilførsel i magasinene

Vinteren var relativt mild, og på våren hadde fyllingsgraden I vannmagasinene kommet seg opp på omtrent normale verdier. Siden omtrent 60 prosent av strømforbruket vårt går til oppvarming av bolig, førte den milde vinteren til et lavere strømforbruk. I tillegg var det mer nedbør i denne perioden. Strømprisene fortsatte derfor den synkende trenden gjennom våren og sommeren. Sørlandet skilte seg ut fra de andre prisområdene I Sør-Norge, med et høyere prisnivå og høyere pristopper.

Ekstremværet «Hans» og minuspriser

I august oppsto ekstremværet «Hans» og rammet Sør-Norge i stor grad. Vi opplevde enorme mengder nedbør, og det ble tilført mye vann i områder hvor vi har mange elvekraftverk. Siden denne type kraftverk ikke kan lagre vann til et senere tidspunkt, ble prisene så lave at vi til tider fikk minuspriser. Dette er et fenomen vi forventer å oppleve mer av i fremtiden på grunn av innfasingen av fornybar strømproduksjon. Østlandet og Sørlandet hadde sin laveste spotpris i september som følge den store nedbørsmengden. 

Dessuten bidro regnet godt til å fylle vannmagasinene. På få dager hadde Norges gjennomsnittlige fyllingsgrad gått fra omtrent tre prosent under gjennomsnittlig fyllingsgrad til omtrent fire prosent over gjennomsnittet. Kraftoverskuddet vi fikk av regnværet til «Hans», påvirket prisene til å bli lavere, både umiddelbart og i ukene som fulgte etter.  

I oktober og november begynte vannkraftsystemet å normalisere seg igjen. Årets november-måned var den kaldeste siden 2010. Prisene begynte å øke, og november hadde en gjennomsnittspris som tilsvarte april tidligere i år. 

Hvordan blir 2024?

Det er vanskelig å spå hvordan neste år vil bli – mange usikre faktorer avgjør hva som faktisk vil skje. Vi forventer at prissvingningene blir store fremover. Det ser ut til å bli en kald og tørr vinter, noe som kan bidra til at prisene øker. 

Likevel er utgangspunktet noe bedre ved inngangen til 2024 enn det var ved inngangen til 2023. Det er hovedsakelig på grunn av den økte snømengden som har lagt seg denne vinteren sammenlignet med fjorårets vinter. Når det blir varmere i været, vil snøen smelte og bli brukt til kraftproduksjon.  

Dessuten er europeiske gasslagre så godt som fulle. Den europeiske gassen har innvirkning på strømprisene i Norge, ettersom strømnettet i Norden og Europa henger sammen. Når Norge opplever mangel på naturressurser som brukes til å produsere strøm, eller når strømforbruket vårt er høyt, vil de norske strømprisene ofte reflektere prisene i resten av Europa. Derimot vil Norge ikke bli påvirket av strømmarkedet i Europa i like stor grad når vi får produsert tilstrekkelig med strøm. Eksempler på dette er når det renner mye vann gjennom elvekraftverkene våre, når vannmagasinene inneholder mye vann, eller når det blåser mye i vindturbinene. Da drar vi nytte av kraftoverskuddet og får rimeligere strøm. Vekslingen mellom disse to situasjonene i strømmarkedet kan skje på kort tid. Fulle gasslagere i Europa vil kunne bidra til å forhindre pristopper dersom det skulle skje at Norge får perioder med lavere strømproduksjon. 

Samtidig som noen av faktorene som kan påvirke strømprisene, peker i en positiv retning, er strømprisen fortsatt generelt høyere enn for et par år tilbake, og strømmarkedet mer ustabilt enn tidligere. Heldigvis kommer strømstøtten til fortsatt å gjelde, og det er bestemt at den skal vare ut 2024.  

Vi i Fortum ønsker alle et godt nyttår! 

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen