Home Fortumbloggen Søk pengestøtte for strømsparetiltak

Enkle energitiltak kan redusere strømutgiftene dine hjemme eller på hytta med flere tusenlapper i året. Du kan attpåtil få pengestøtte fra Enova for å gjennomføre dem.

Enovatilskuddet, som ordningen heter, drives av det statlige eide Enova. Støtteordningen gir deg ikke bare muligheten til å få bedre bo-komfort, men også til å få lavere strømregninger. Alle strømkunder i Norge betaler Enova-avgift via netteier. Det er disse midlene som brukes til å utbetale støtte til tiltak i bolig eller hytte som bidrar til mer energieffektive bygg. Her ligger det store muligheter for å få økonomisk støtte til tiltak som også vil spare deg for strøm over tid. Det er nok mange som ikke er klar over hvor mye støtte man faktisk kan få - og hvor enkelt det er å få det.

Dette er tiltakene du kan søke om å få støtte til nå:

1. Få hjelp fra energirådgiver
Lurer du på hva slags energitiltak du bør gjøre hjemme eller på hytta? Dersom du engasjerer en energirådgiver til å hjelpe deg med å skreddersy løsninger, kan du søke om å få inntil 5000 kroner i støtte. Dette tiltaket anbefales dersom du skal gjøre store og/eller mange endringer på boligen eller fritidsboligen din. ‌

2. Installer akkumulatortank
En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann, og kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid.

Ifølge Enova er en akkumulatortank spesielt aktuell dersom du periodevis får overskudd av varme, som for eksempel fra biokjeler, vannbårne varmepumper eller solfangere. Du kan få inntil 5000 kroner i støtte til dette prosjektet fra Enova.

3. Væske-til-vann-varmepumpe
Dersom du setter inn en væske-til-vann-varmepumpe, kan du få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova. Denne varmepumpen, som også kalles bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe, bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Du kan også få støtte til installasjon i fritidsbolig. 

4. Legg om til vannbåren varme
Du kan søke om støtte på inntil 10.000 kroner for å legge om til vannbåren varme. Vannet varmes opp av en varmekilde, og sirkulerer rundt i boligen eller hytta via rør i gulv eller gjennom radiatorer.

5. Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg
Enova gir inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vannvarmpempumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Alle tre tiltakene må installeres for å kvalifisere til bonus, og da kan du totalt få 40.000 i støtte. 

6. Installer solfangeranlegg
Solfangere bruker solenergi til å varme opp boligen eller hytta, samt tappevannet. Dette tiltaket gir inntil 10000 kroner fra Enova. Med et solfangeranlegg kan du dekke cirka 50 prosent av varmtvann, eller 30 prosent av det totale energibehovet.

7. Produser din egen strøm med solcelleanlegg
Søker du om støtte til solcelleanlegg kan du få inntil 47.500 kroner (Installasjon dekker 7500 kroner pluss 1250 kroner per kW installert effekt, opptil 20 kW), i støtte fra Enova.

Du kan også få støtte til vindkraftproduksjon.

8. Oppgrader hele bygningskroppen
Dersom du tenker helhetlig når du skal oppgradere bygningskroppen til boligen eller hytta, og inkluderer omfattende energitiltak i arbeidet, kan du søke om å få støtte på inntil 150.000 kroner. Tiltakene det ofte dreier seg om, er forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

9. Installer balansert ventilasjon
Anlegget er et viftesystem hvor mellom 80 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen eller hytta. Du trenger derfor ikke å bruke ekstra energi på å varme opp den friske luften. Maksimal støtte for å installere balansert ventilasjon er på 5000 kroner.

10. Installer varmegjenvinning av gråvann
Gråvann, som ofte er varmt vann brukt til matlaging, dusjing eller klesvask, brukes i dette systemet til å forvarme nytt, kaldt vann som kommer inn i huset. Du kan få inntil 2500 kroner i støtte for å installere et system for varmegjenvinning av gråvann.

11. Smart strømstyring for boliger
Installerer du system for smart strømstyring slik at du kan lade elbilen eller varme opp vannet i varmtvannstanken når strømmen er billigst, kan du få støtte på inntil 10.000 kroner. De smarte strømmålerne kan også passe på at samtidig effektbruk holder seg innenfor angitte grenser, slik at du ikke må betale ekstra mye for nettleien. 

12. Smart varmtvannsbereder
Dersom du likevel skal kjøpe ny varmtvannsbereder, anbefales det å kjøpe en smart bereder. Dermed kan du sørge for at oppvarming av vann skjer når strømprisen er billigst gjennom døgnet. For dette tiltaket kan du få inntil 4000 kroner i støtte. 

13. Skaff deg bio-ovn med vannkappe
Enova gir støtte på inntil 10.000 kroner dersom du skaffer seg en bio-ovn med vannkappe. Den bruker ved eller pellets til å varme opp vann i en vannlagringstank, som deretter fordeles rundt i boligen gjennom et vannbårent system.

14. Sett inn biokjel
Du får maks 10.000 kroner i støtte ved installasjon av biokjel. Denne bruker bioenergi fra for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vannet til en radiator eller vannbåren gulvvarme. Ifølge Enova kan en biokjel dekke hele varmebehovet i en bolig eller fritidsbolig.

15. Varmepumpebereder - nytt fra 1. september 2023
En varmepumpebereder passer for deg som trenger ny varmtvannstank og ikke har vannbårent anlegg. Varmepumpeberederen bruker omtrent 2,5 ganger mindre strøm til oppvarming av vann enn en vanlig varmtvannsbereder. 

Installerer du en slik i boligen din, kan du få støtte på inntil 5000 kroner. Installasjonen må ha skjedd etter 21. juni 2023.

Tilbakevirkende støtte
Har du allerede innført noen av tiltakene, kan du fremdeles søke om støtte. Kravet er at fakturaen ikke kan være eldre enn 12 måneder.

Enova reduserer støtten til de ulike tiltakene med jevne mellomrom. Dette skjer som regel når teknologien får fotfeste og stadig flere tar de ulike tiltakene i bruk. Samtidig innfører de også jevnlig støtte til nye tiltak.  

Du kan lese mer om de ulike støttetiltakene her.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen