Nov 5, 2021 12:00:00 AM
3 Min

Hvor mye sparer jeg klimaet og miljøet med elbil?

Myndighetene gir store kjøpsfordeler for de som kjøper elbil fordi de er bedre for miljøet og klimaet enn bensinbiler. Men stemmer det egentlig? Vi har undersøkt hvor mye klimautslipp du sparer ved å kjøre elbil i Norge.

Når en elbil produseres bidrar det til høyere klimagassutslipp enn når en vanlig bil produseres.

Analyser gjort av Daimler AG for Mercedes-Benz, viser at produksjonen av en elektrisk Mercedes-Benz B-Klasse fører til 10,1 tonn CO2-utslipp, mens produksjonen av en bensindrevet B 180 fører til utslipp på 5,5 tonn CO2.

Det er skrevet en hel del om hvordan fossilbiler starter sitt miljøregnskap med et solid forsprang på elbiler den dagen de ruller ut av fabrikken. Særlig er det batteriene som pekes på som miljøsyndere, står det i denne artikkelen fra Illustrert Vitenskap.

Samtidig er det ekstrem utvikling innen batteriteknologi som bedrer regnestykket. Og når bilene begynner å rulle på veiene tar elbilen raskt igjen forspranget.

Elbilen tar igjen forspranget når den tas i bruk

Forurensningen fra bruken av en bensinbil vil i løpet av bilens levetid være 24 tonn CO2. Dersom en elbil kjøres på strøm fra vannkraft, fører det til et CO2-utslipp på kun 0,2 tonn i løpet av bilens livsløp. I Norge er omtrent 98 prosent av strømmen vi produserer fra vannkraft.

En elbil som kjøres på det som kalles europeisk strømmiks, medfører utslipp på 11,9 tonn CO2.

Det innebærer at bilene inkludert produksjon vil føre til følgende utslipp:

  • Bensinbil: 5,5 tonn CO2 (produksjon) + 24 tonn CO2 (bruk) = 29,5 tonn CO2
  • Elbil på europeisk strømmiks: 10,1 tonn CO2 (produksjon) + 11,9 tonn CO2 (bruk) = 22 tonn CO2
  • Elbil på vannkraft: 10,1 tonn CO2 (produksjon) + 0,2 tonn CO2 (bruk) = 10,3 tonn CO2

Dersom du kjører en elbil på norsk vannkraft sparer du altså klimaet for nesten 20 tonn CO2-utslipp i løpet av bilens levetid!

elbil.no skriver de om alle sider av klimaregnskapet for elbil vs. fossilbiler og konkluderer med at elbilens utslipp og CO2-forbruk fra vugge til grav er i stadig utvikling og forspranget til fossibiler øker hele tiden.

shutterstock_1758538142

Norsk strømproduksjon er fornybar

Strømmen vi bruker i Norge kommer for det meste fra vannkraften vi produserer selv. Høsten 2021 var andelen på over 90% av totalproduksjonen. I 2016 produserte vi 149,5 terrawatt timer med strøm (TWh) og vi importerte 5,5 TWh. I tillegg eksporterte vi 21,8 TWh av strømproduksjonen vår til utlandet. Siden da har produksjonen gått noe ned og lå i 2019 på 134,8 terrawatt timer og en stadig økende andel kommer fra vindkraft. Se statistikken fra Statnett om import og eksport.

Det betyr at Norge er det landet i verden hvor det utgjør den største forskjellen for klimaet at vi kjører elbil i stedet for bensinbil.

Les mer om tips til hvordan du kan spare miljøet på vår samleside: Strømsparing

I landene hvor elbilene går på europeisk strømmiks satses det dessuten stort på utbygging av fornybar energiproduksjon. Andelen fornybar energi i Europa forventes å stige til 50 prosent innen 2030.

Og her ligger den største forskjellen mellom elbiler og bensin- og dieseldrevne biler:

Mens en elbil kan være fullstendig utslippsfri i bruk ved hjelp av vannkraft, solcellepaneler og andre fornybare energikilder, vil en bil som går på fossilt drivstoff alltid føre til klimautslipp.

Kilder:

Statistisk Sentralbyrå: Kraftproduksjon i Norge - oppdatert

Statnett: Import og eksport

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen