21. juni 2019
3 Min

Hvordan skal vi produsere nok ren energi til Norge i fremtiden?

Er du en av dem som ikke er så nøye på å slå av lyset, tar lange dusjer i glovarmt vann og fyrer for fullt selv om ingen er hjemme? Er du norsk er svaret er mest sannsynlig «ja», for nordmenn er blant de største forbrukerne av elektrisitet i verden.

Vi bruker for eksempel dobbel så mye strøm som svenskene og 70 prosent mer enn danskene. Dette er heller ikke så rart, når energien vi produserer er både billig og ren. Norsk kraftforsyning har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i hele Europa.

Det er fristende å tro at vi har råd til å være de største el-konsumentene i verden, med god samvittighet i overskuelig fremtid. Men for å møte Europas behov for fornybar energi, må vi både forbruke mindre og produsere mer strøm.

Norge må produsere mer fornybar energi

Fornybar energi kommer fra ressurser naturen fornyer selv, uten bruk av fossile brennstoffer. Dette er hovedsakelig vann-, vind- eller solkraft. Fornybar energi har ingen eller svært lave klimagassutslipp. Derfor er økt bruk av fornybare kilder et viktig tiltak for at verden skal nå sine klimamål.

I Norge er strømproduksjon i all hovedsak basert på fornybare kilder, der 98 prosent av produksjonen kommer fra vannkraft. I motsetning til mange andre land trenger vi derfor ikke å bruke kull, gass eller atomkraft for å være selvforsynt med strøm. Hvis vi kan eksportere mer fornybar energi til kontinentet, vil dette bidra til å redusere behovet for fossile energikilder.

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til en rekke tiltak for å begrense den globale temperaturstigningen til 1.5 grad. For å klare dette må vi f å kutte klimagassutslippene våre dramatisk. En av måtene vi skal gjøre det på er å produsere mer fornybar energi.

I dag produserer Norge 150 terrawatt timer (TWh) per år. Av disse blir 20 TWh eksportert, resten bruker vi selv. For å nå målene som er satt i Paris, må Norge produsere ytterligere 50 fornybare TWh innen 2030. Klarer vi det, er vi karbonnøytrale.

Vindkraft må til for å produsere nok fornybar energi

Stortinget har vedtatt at det å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi, er et prioritert innsatsområde innen klimapolitikken. Erna Solberg skriver på sin blogg at måten vi skal gjøre dette på er å «utnytte de naturressursene vi har til å investere i fremtidens energiløsninger». For Norges del ligger det et stort uutnyttet potensial i vindkraft. I dag utgjør vindkraft kun i overkant av 2 prosent av landets totale fornybarproduksjon.

Derfor satses det stadig mer på bedre utnyttelse av vindressurser. I løpet av de neste årene skal over 30 vindkraftverk skal bygges ut i Norge. Utbygging av vindkraftparker har vært omstridt, blant annet fordi mange mener anleggene gjør for store inngrep i naturen eller påvirker lokalsamfunn negativt.

Likevel er det god grunn til å argumentere for at økt satsning på vindkraft er et helt nødvendig element på veien mot nullutslippssamfunnet. Hvis vi først skal produsere mer kraft, utgjør ikke vindkraft noen større naturinngripen enn vannkraft. Og både vind- og vannkraft er langt mer foretrukne, enn alternativene som er atom- eller gasskraftverk.

Faktisk er vind- og vannkraft i kombinasjon en optimal løsning på den måten at de produserer mest kraft på forskjellige årstider. Når tilsiget i vannmagasinene er lavt om vinteren, er også vinden på sitt sterkeste. Derfor kan vind- og vannkraft samarbeide om å levere mest mulig utslippsfri, energi- og kostnadseffektiv elektrisitet uavhengig av sesong.

Mer fornybar energi og lavere forbruk

Målene satt i Paris-avtalen er ambisiøse. For å nå dem må vi kutte utslippene våre dramatisk, samtidig som vi må møte verdens stadig voksende energibehov. Menneskene på jorden blir fler og fler, på samme tid som økt levestandard (for en del) gjør at hver og en av oss bruker mer og mer energi.

Når vi nordmenn i tillegg sløser med energien, blir denne målsetningen enda vanskeligere. Hvis alle skulle levd som nordmenn, ville vi trengt 3,6 jordkloder. Så det sier seg selv, vi må alle bli mer bevisst vårt private energibruk. Klarer vi å gjøre noe med både produksjon, det vil si fase ut fossile brensler raskt, og forbruke mindre energi samtidig, så kan det bli nok energi til både oss og Europa i fremtiden.

15 smarte tiltak for en mer miljøvennlig livsstil

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonner