Home Fortumbloggen Slik unngår du brann i el-sparkesykkelen din

De elektriske sparkesyklene har det siste året trillet innover landet vårt i stor fart. Til glede for mange da dette både er et praktisk, morsomt, grønt og forholdsvis rimelig fremkomstmiddel. Samtidig bringer de med seg en risiko for brann når batteriene lader. Behandler du sykkelen din pent og tar noen forholdsregler, lever både du, huset og sykkelen tryggere i ladepausen.

Mikromobilitet er den nye måten å bevege seg på

Mikromobilitet, det vil si små kjøretøy som ved hjelp av elektrisk kraft frakter en til to personer en kortere avstand, er i vinden som aldri før. Salget av elektroniske små kjøretøy, inkludert hoverboards, el-skateboards og el-sparkesykler har eksplodert det siste året. Ifølge bransjeforeningen for elektronikk har over 30 000 slike kjøretøy blitt solgt over disk det siste halvåret, flesteparten av disse er el-sparkesykler.

Kombinasjonen av ny teknologi, urbanisering og bærekraft gjør at fremveksten av mikromobilitet ikke er ventet å avta med det første. Snarere tvert imot. Likevel er det en del ting du bør vite, særlig om el-sparkesykkelens batteri, før du begynner å rulle.

El-sparkesykkelens batteri og brannfare

Elektriske sparkesykler bruker litium-ion batterier. Denne type batterier benyttes i et stort antall elektriske produkter, alt fra mobiltelefon til elbil, fordi de lagrer energi best. De har høyere energitetthet enn alkaiske batterier.

Litium-ion batterier har mange gode egenskaper, men de er også følsomme for slag, temperaturer og overbelastning. Litium-ion batterier har et høyt energiinnhold og kan avgi brannfarlige gasser og ta fyr dersom de kortsluttes.

I et slikt batteri er battericellene pakket tett sammen. En punktering av en celle vil føre til kortslutning og varmgang når den elektrokjemiske energien utløses. Ved en gitt temperatur starter en ukontrollerbar temperaturøkning som kalles ”thermal runaway”. Da begynner battericellen å brenne, og brannen vil spre seg til nærliggende celler med mindre man klarer å kjøle ned det varme området med store mengder vann.

Enkelte batterier av dårlig kvalitet, kan også inneholde forurensing. Dette kan være spiren til intern kortslutning i batteriet, som igjen kan forårsake et eksplosjonsartet branntilløp. Når vi vet at batteriet utgjør den største delen av den elektriske sparkesykkelens kostnad, kan man tenke seg at meget rimelige sykler også kommer med en billig batterivariant.

Det kan derfor være rimelig å anta at det er en sammenheng mellom batteripris, batterikvalitet og uaktsomt bruk, og risikoen for brann.

Les også: Slik lader du elsykkelen din

Reduser brannfare ved å behandle el-sparkesykkelen og batteriet pent

Et batteri som blir utsatt for hard medfart, som for eksempel støt eller fall, kan få skade på batterikonstruksjonen. Dette kan føre til fuktighet, kortslutninger og krypstrømmer som kan lede til varmeutvikling og resultere i antennelse. Hvis dette skjer i nærheten av annet brennbart materiale, eller innendørs, smitter det til omgivelsene og kan føre til brann.

Behandle derfor den elektriske sparkesykkelen pent. Ikke utsett den for slag og skader ved å slenge den fra deg eller renne inn i noe. Ifølge brannvernforeningen bør du sjekke enheten før lading. Se etter synlige tegn til skader der det er elektronikk. Er det steder på og ved batteriet som avgir unormal varme, bør man ikke lade før utstyret er sjekket av leverandør eller forhandler.

Tenk brannsikkerhet når du lader batteriene til el-sparkesykkelen

Generelt skal du alltid være våken og oppmerksom når du lader elektriske produkter som en el-sparkesykkel. La batteriet kjøle seg ned før du lader. Har du for eksempel nettopp avsluttet en lang tur med stor belastning på batteriet, anbefales det at du lar sykkelen eller batteriet kjøle seg ned i 20-30 minutter før du setter i gang med lading.

Det anbefales å unngå lading innendørs så langt det er mulig. Hvis du må lade inne, sørg for at sykkelen står på et ikke-brennbart underlag og i et rom med brannvarsling.

Ellers kan du følge disse utbredte rådene for å unngå brann når du skal lade el-sparkesykkelen din:

  • Ikke lade om natten
  • Unngå direkte sollys og minusgrader når du lader. Det optimale er normal, stabil romtemperatur
  • Pass på at ladeledningen ikke kommer i klem i vinduer eller dørsprekker, da dette kan føre til slitasje på ledningen
  • Hold avstand fra brennbart materiale mens du lader
  • Bruk original-lader og plugg batteriet direkte i kontakt. Unngå skjøteledninger så langt det er mulig. Skjøteledninger kan representere en brannfare når de ligger i kveil eller kabelspore og belastes

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen